Camera de Comerț și Industrie Suceava anunță lansarea înscrierilor pentru cursul de bucătar, organizat în cadrul “IMPULS – Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul companiilor din Regiunea Nord-Est”, cod MySmis 128044.

Obiectivul general al proiectului ”IMPULS – Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul companiilor din Regiunea Nord-Est” MySmis 128044, constă în promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă, sprijinirea mobilității forței de muncă prin implementarea unor măsuri de îmbunătățire a accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal și non-formal, actualizarea cunoștințelor, aptitudinilor și competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională, în județele Suceava și Iași.

De ce să te înscrii?

Participarea la acest curs gratuit este șansa de a promova la locul de muncă actual, în conformitate cu aptitudinile și calificarea pe care urmează să o dobândești la finalizarea cursului, precum și șansa IMM-urilor de a beneficia de personal calificat.

Informații detaliate despre curs poți obține din fișa de prezentare.

Cine poate participa?

Angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial), cu studii minime finalizate (învăţământ general obligatoriu), care își au resedința sau domiciliul și își desfășoară activitatea în județul Suceava, iar întreprinderea în care își desfășoară activitatea este IMM și își desfășoară activitatea principală sau secundară sau intenționează să își desfășoare activitatea într-unul dintre domeniile sau sectoarele economice conform SNC și SNDCI, și nu beneficiază sau nu au beneficiat de alte activități prin POCU/82/3/12.

Cum te înscrii?

Accesezi metodologia de selecție a participanților, completezi cererea de înscriere și o transmiți pe adresa pe e-mail larisa.sarghie@ccisuceava.ro sau direct la sediul nostru, împreună cu următoarele documente, în copie:

  • Cartea de identitate
  • Certificatul de naștere
  • Certificatul de căsătorie, dacă este cazul
  • Copia ultimei diplome de studii
  • Adeverință medicală

Mai multe detalii poți obține de la doamna Larisa Sârghie, Expert selecție grup țintă, telefon 0721935642, e-mail larisa.sarghie@ccisuceava.ro, sau direct de la sediul CCI Suceava, din str. Universității nr. 15-17, etaj 1, cam. 10.

*Camera de Comerț și Industrie Suceava organizează cursurile în calitate de beneficiar cadrul proiectului ”IMPULS – Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul companiilor din Regiunea Nord-Est”, cod MySmis 128044 este implementat de Camera de Comerț și Industrie Suceava în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociația ”CONSENSUAL” și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

*Cursul este acreditat de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC), cursanţii obţinând la finalul cursului, în urma unui examen, un certificat de calificare  recunoscut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educaţiei și Cercetării şi Autoritatea Naţională pentru Calificări, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite.