REGISTRUL NAŢIONAL DE PUBLICITATE MOBILIARĂ (R.N.P.M.)

Camera de Comerţ şi Industrie Suceava, în calitate de Agent al Camerei de Comerţ şi Industrie a României – Operator Autorizat al Registrului Național de Publicitate Mobiliară –  este autorizată de către Ministerul Justiţiei să efectueze înscrieri şi alte operaţiuni în baza de date R.N.P.M..

R.N.P.M. asigură înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare şi a operaţiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevăzute de lege, precum si publicitatea operațiunilor juridice prevăzute de lege pentru acte şi fapte juridice cum ar fi:

– Contracte de garanţie, locaţiune, consignaţie, vânzare-cumpărare, obligaţii agricole;
– Sechestre asigurătorii;
– Înscrieri în legătură cu o operaţiuni privind finanţele publice;
– Înscrieri în legătură cu diferite tipuri bunuri:
– Autovehicule;
– Utilaje agricole, altele decât autovehicule;
– Creanţe;
– Conturi bancare;
– Acţiuni/părţi sociale/valori mobiliare/alte instrumente financiare;
– Poliţe de asigurare;
– Universalităţi (stocuri, fond de comerţ sau alte asemenea universalităţi);
– Echipamente/instalaţii/alte bunuri destinate să servească exploatării unei întreprinderi;
– Păduri care urmează a fi tăiate;
– Minerale care urmează a fi extrase;
– Recolte în general dar şi recolte ce urmează a fi culese;
– Efective de animale, etc

Site-urile oficiale ale arhivei electronice sunt: www.co.romarhiva.ro şi www.mj.romarhiva.ro.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați la următoarele date de contact:

Gabriel Spatariu

Telefon: 0742.108.142

E-mail: gabriel.spatariu@ccisuceava.ro