DESPRE EVENIMENT

Topul Firmelor – Gala Excelenței în Afaceri, eveniment de tradiție realizat de către Camera de Comerț și Industrie Suceava, marchează și în 2021 rezultatele din economia suceveană. Clasamentul și evenimentul în sine, aflat la a 31-a ediție, reprezintă finalitatea aplicării unei metodologii unice, complexe și unitare la nivelul sistemului cameral din România.

Topul recunoaște și consolidează cultura de business din județul Suceava oferind distincții celor mai performante companii din 7 domenii de activitate: industrie, servicii, comerț, turism, cercetare – dezvoltare și hight tech, agricultură, silvicultură și pescuit și construcții.

Camera de Comerţ şi Industrie Suceava marchează anul acesta 31 de ani de activitate fiind prima şi cea mai reprezentativă organizaţie a întreprinzătorilor din judeţul Suceava și având o misiune bine definită în susţinerea intereselor comunităţii de afaceri în dialogul cu instituţiile statului şi organismele internaţionale, derulând acţiuni concrete pentru crearea unui mediu de afaceri stabil, coerent şi propice dezvoltării sectorului privat, a unei economii de piaţă reale, durabile şi deschise spre exterior.

Asemeni fiecărui an, Camera de Comerţ şi Industrie Suceava identifică şi promovează companiile sucevene capabile să funcţioneze la înalţi parametri de eficienţă şi care obțin performanţe constante, Topul Firmelor fiind un reper pentru comunitatea de afaceri din Bucovina, o carte de vizită a succesului şi a performanţei în afaceri.

Topul Firmelor 2020 – Gala Excelenței în Afaceri 2021, eveniment de tradiție realizat de către Camera de Comerț și Industrie Suceava, reprezintă un barometru al realităţii economice judeţene şi o recunoaştere a meritelor şi reuşitelor pe care managerii companiilor locale le-au obţinut în anul care s-a scurs, confirmând astfel faptul că economia suceveană funcționează și are rezultate.

Chiar dacă măsurile restrictive de combatere a pandemiei Sars Cov2 nu au permis organizarea Galei Excelenței în Afaceri 2021, conform etalonului consacrat al evenimentului, Camera de Comerț și Industrie Suceava continuă susținerea și promovarea mediul de afaceri județean și răsplătește devotamentul antreprenorilor locali, cărora le aparține în deplinătate meritul inovării și al depășirii acestor momente dificile.

Numărul firmelor care îndeplinesc criteriile de participare la Topul Firmelor, stabilite prin aplicarea unui soft la nivel naţional, a fost și în acest an în creştere, evenimentul fiind organizat de către camerele de comerț și industrie județene în conformitate cu prevederile art. 4, lit. m din Legea nr. 335/2007 privind camerele de comerț și industrie.

Evaluarea nivelului de performanţă şi stabilirea clasamentelor pe domenii, grupe de activitate şi grupe de mărime a firmelor, se realizează în baza unei metodologii, de către Comisiile pentru realizarea Topului Firmelor, constituite pe domeniile respective. Astfel, sunt prevăzute la nivel teritorial domeniile Topului: Cercetare – Dezvoltare şi High-Tech; Industrie; Agricultură, Silvicultură şi Industrie Alimentară; Construcţii; Servicii; Comerţ, Turism, împărţirea domeniilor pe grupe de activitate realizându-se în baza Codului CAEN, al obiectului de activitate a firmelor, declarat pe propria răspundere în situaţiile financiare anuale. Indicatorii utilizaţi pentru clasificarea firmelor sunt: cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficienţa utilizării resurselor umane, eficienţa utilizării capitalului angajat.

Sursele de informații utilizate în întocmirea Topului sunt situaţiile financiare ale societăţilor pentru anul anterior, conforme cu Directivele Europene, furnizate de Ministerul Finanţelor Publice, informaţii despre firmele legal înregistrate în România, furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului și informaţiile despre firme rezultate din activitatea camerelor judeţene.

Sunt admise în topurile judeţene de firme entităţile care sunt comercianţi conform legii şi îndeplinesc simultan următoarele condiţii cu privire la datele de bilanţ depus pentru anul anterior: profit din exploatare pozitiv, cifră de afaceri de minim 100.000 lei în cazul microîntreprinderilor şi minim 250.000 lei în cazul celorlalte entități. Indicatorii utilizaţi pentru clasificarea firmelor sunt: cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficienţa utilizării resurselor umane și eficienţa utilizării capitalului angajat.

Pentru a prezenta evoluţia principalilor indicatori, au fost avute în vedere toate societățile care au depus Situațiile Financiare Anuale pentru anul 2020, până la data de 31 mai 2021. Centralizarea acestor informații a evidențiat faptul că a crescut numărul societăţilor care au depus situațiile financiare cu 9,42% față de anul 2019, același trend l-a înregistrat și cifra de afaceri netă care a înregistrat o creștere cu 3,62%, de la 20.714,43 milioane lei în 2019 la 21.464,55 milioane lei în 2020. Valoarea profitului curent obţinut de către societăţile din judeţul Suceava a crescut anul trecut cu aproape 23%, la fel și rata profitului, cu peste 18%. Numărul mediu de salariaţi angajați în cele 16.612 societăți comerciale este de 66.988, cu 1,97% mai puțini față de anul 2019, iar productivitatății medie a muncii a crescut cu peste 5%.

Referitor la distribuţia domeniilor de activitate şi contribuţia acestora la realizarea indicatorilor economico-sociali în anul 2020, se constată următoarele: numărul cel mai mare de societăţi activează în domeniul Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 5.002 societăţi, urmat de Transport și depozitare cu 2.062 societăţi comerciale și construcții cu 1.997 societăți comerciale. Companiile din domeniul Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor au avut în anul 2020 o cifră de afaceri netă totală de 7.901,90 milioane lei şi un profit curent de 609,93 mil. lei, în creștere față de 2019, companiile din Industria prelucrătoare au obținut a doua poziție în ceea ce privește cifra de afaceri netă cu o valoare de 5.458,66 milioane lei, urmate de firmele din domeniul transportului și depozitării cu 2.787,89 milioane lei.

În ceea ce privește profitul curent, prima poziție în clasament este ocupată de firmele care activează în domeniul comerțului cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor cu un profit de 609,93 milioane lei, pe locul secund se află companiile din domeniul industriei prelucrătoare cu un profit de 479,97 milioane lei, iar a treia poziție aparține firmelor din domeniul construcțiilor cu valoarea profitului de 322,62 milioane lei.

Ierarhia se modifică în ceea ce priveşte rata profitului, pe primul loc situându-se companiile din domeniul informații și comunicații, care înregistrează o rată a profitului de 40,30%. Pe următoarele poziții în ceea ce privește rata profitului se situează companiile din domeniul tranzacțiilor imobiliare cu 40,07%, urmate de societățile din domeniul activităților profesionale, științifice și tehnice cu 33,39%.

Domeniile cele mai profitabile au şi un număr ridicat de salariaţi. Cei mai mulţi angajaţi din companiile sucevene lucrează în cadrul companiilor din domeniul industriei prelucrătoare (16.064 angajați), urmate de firmele din domeniul comerțului cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor (15.444 angajați) și societățile de construcții (9.644 angajați).

Cele mai productive companii sunt cele care activează în următoarele domenii: producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat cu o productivitate a muncii de peste 523.000 lei/salariat, comerțul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor aproximativ 512.000 lei/salariat) și tranzacțiile imobiliare cu venitri realizate de fiecare salariat în cuantum de peste 466.000 lei.

Rezultatele pozitive obţinute de către companii în anul 2020, un an cu provocări și dificultăți inedite, reprezintă o reușită pentru mediul economic sucevean, iar Camera de Comerț și Industrie Suceava și-a propus să felicite succesul, perseverența și devotamentul antreprenorilor locali.