DESPRE EVENIMENT

Topul Firmelor – Gala Excelenței în Afaceri, eveniment de tradiție realizat de către Camera de Comerț și Industrie Suceava, marchează și în 2022 rezultatele din economia suceveană. Clasamentul și evenimentul în sine, aflat la a 32-a ediție, reprezintă finalitatea aplicării unei metodologii unice, complexe și unitare la nivelul sistemului cameral din România.

Topul recunoaște și consolidează cultura de business din județul Suceava oferind distincții celor mai performante companii din 7 domenii de activitate: industrie, servicii, comerț, turism, cercetare – dezvoltare și hight tech, agricultură, silvicultură și pescuit și construcții.

Camera de Comerţ şi Industrie Suceava este prima şi cea mai reprezentativă organizaţie a întreprinzătorilor din judeţul Suceava, fiind singura organizaţie neguvernamentală de utilitate publică, cu caracter autonom şi cu o misiune foarte bine definită: susţinerea intereselor comunităţii de afaceri în dialogul cu instituţiile statului şi organismele internaţionale, precum şi acţiuni concrete pentru crearea unui mediu de afaceri stabil, coerent şi propice dezvoltării sectorului privat, a unei economii de piaţă reale, durabile şi deschise spre exterior.

Camera de Comerţ şi Industrie Suceava, ca în fiecare an, identifică şi promovează în cadrul evenimentului companiile sucevene care au fost capabile să funcţioneze la înalţi parametri de eficienţă şi care au obţinut constant performanţe de-a lungul anilor, fiind totodată un eveniment de referință pentru comunitatea de afaceri din județul Suceava, o carte de vizită a succesului şi a performanţei în afaceri.

Ediţia din acest an a avut loc vineri, 28 octombrie, la Conacul Domnesc din Șcheia și a fost organizată cu sprijinul sponsorilor Regina Maria, Generali Asigurări, Banca Comercială Română, Banca Transilvania, Groupama Asigurări, Vale Punta, Bucovina, Maspex România, Lapterra Corporation, Cotnari, Atlantis Gold, Expert Music, precum și a partenerilor media principali Viva FM, Monitorul de Suceava, NewsBucovina, Bucovina TV, precum și Impact FM, Crai Nou, Orion FM, Suceava News, Radio Dorna, Radio AS și Suceava Live.

Ca în fiecare an, și de această dată, Gala Excelenței în Afaceri a reprezentat un moment de rememorare şi evaluare a timpului care a trecut şi a muncii depuse cu greutăţile şi împlinirile ei. Topul Firmelor este, de altfel, un barometru al realităţii economice judeţene şi o recunoaştere a meritelor şi reuşitelor pe care managerii companiilor locale le-au obţinut în anul în care s-a scurs.

De asemenea, pe lângă Topul Firmelor, în cadrul Galei Excelenţei în Afaceri 2022 au fost acordate Trofee de Excelenţă şi Premii Speciale pentru a răsplăti elementele cheie de diferenţiere pe piaţă, continuitatea în activitate, eficienţa şi competitivitatea, „abilitatea de a genera idei” şi creativitatea.

Conform criteriilor stabilite prin aplicarea unui soft la nivel naţional, în clasament, au fost admise un număr total de 2.522 de firme. Dintre acestea, conform punctajelor obținute în baza exercițiului financiar din anul 2021, un număr de 1.356 de firme s-au încadrat pe primele trei poziții din clasament, indicatorii utilizaţi pentru clasificarea firmelor fiind: cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficienţa utilizării resurselor umane, eficienţa utilizării capitalului angajat.

În cadrul Catalogului Topul Firmelor Bucovina, Camera de Comerț și Industrie Suceava realizează în fiecare an, o analiză economică a mediului de afaceri județean care sintetizează evoluția principalilor indicatori economici, având la bază datele privind agenții economici din județ, în totalitatea lor.

Pentru a prezenta evoluţia principalilor îndicatori ai societăţilor au fost avute în vedere toate societățile care au depus Situațiile Financiare Anuale pentru anul 2021, până la data de 31 mai 2022. Prin urmare, se observă că a crescut numărul societăţilor care au depus bilanțul cu +6,21% faţă de anul 2020; același trend l-a înregistrat și cifra de afaceri netă – o creștere cu +26,80%, de la 21.464,55 milioane lei în 2020, la valoarea totală de 27.216,55 milioane lei în 2021. Valoarea profitului curent obținut de către societățile analizate, cu peste 48 de procente, la fel și rata profitului a înregistrat o creștere de 16,75%.

La nivelul anului 2021 au fost înregistrate un număr de 17.644 firme care au depus situațiile financiare.

Referitor la distribuţia domeniilor de activitate şi contribuţia acestora la realizarea indicatorilor economico-sociali în anul 2021, se constată că numărul cel mai mare de societăți, respectiv 5.150, activează în domeniul comerțului cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, urmat de transport și depozitare cu 2.229 societăți și construcții cu 2.207 societăți.

Companiile din domeniul comerțului cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor au avut în anul 2021 o cifră de afaceri netă totală de 9.599,29 milioane lei, societățile din domeniul industriei prelucrătoare au obținut a doua poziție în ceea ce privește cifra de afaceri netă cu o valoare de 7.677,86 milioane lei, urmate de firmele din domeniul transportului și depozitării cu 3.408,34 milioane lei.

În ceea ce privește profitul curent, prima poziție în clasament este ocupată de firmele care activează în domeniul industriei prelucrătoare cu un profit de 889,89 milioane lei, pe locul secund se află companiile din domeniul comerțului cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor cu un profit de 856,76 milioane lei, iar a treia poziție aparține firmelor din domeniul construcțiilor cu valoarea profitului de 348,47 milioane lei.

În ceea ce priveşte rata profitului, pe primul loc se situează companiile din domeniul intermedieri financiare și asigurări care înregistrează o rată a profitului de 51,77%. Pe următoarele poziții în ceea ce privește rata profitului se situează companiile din domeniul tranzacții imobiliare cu o rată a profitului de 43,22%, urmate de societățile din informații și comunicații cu 43,07%.

Se observă faptul că domeniile cele mai profitabile au şi un număr ridicat de salariaţi. Cei mai mulți salariați activează în cadrul companiilor din domeniul industriei prelucrătoare (17.639 angajați), urmate de firmele din domeniul comerțului cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor (15.923 angajați) și societățile de construcții (10.217 angajați), iar cele mai productive companii sunt cele care activează în următoarele domenii: domeniile cu cel mai ridicat nivel de productivitate a muncii sunt următoarele: producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (0,655 mil. lei/salariat), comerțul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor (0,603 mil. lei/salariat) și tranzacțiile imobiliare (0,507 mil. lei/salariat).

Rezultatele pozitive obţinute de către companii în anul 2021 reprezintă un motiv de bucurie pentru mediul economic sucevean, iar Gala Excelenţei în Afaceri 2022 și-a propus, și sperăm că a reușit, să încununeze acest succes.

Camera de Comerţ şi Industrie Suceava adresează felicitări tuturor firmelor nominalizate anul acesta în Topul Firmelor, considerând că acestea sunt cele care ne fac cinste şi dau măsura dezvoltării economice a judeţului și mulțumește, încă o dată, sponsorilor Regina Maria, Generali Asigurări, Banca Comercială Română, Banca Transilvania, Groupama Asigurări, Vale Punta, Bucovina, Maspex România, Lapterra Corporation, Cotnari, Atlantis Gold, Expert Music, precum și a partenerilor media principali Viva FM, Monitorul de Suceava, NewsBucovina, Bucovina TV, precum și Impact FM, Crai Nou, Orion FM, Suceava News, Radio Dorna, Radio AS și Suceava Live.