CENTRUL REGIONAL OSIM

Centrul Regional pentru Protecţia Proprietăţii Industriale apare ca o necesitate deoarece din ce în ce mai mulţi manageri au început să constate că mărcile, modelele şi desenele industriale, invenţiile sunt valori în afaceri şi trebuie să fie protejate, titularii obţinând drepturi exclusive de exploatare a acestora. Acest lucru conferă siguranţă, unicitate, oportunităţi noi şi profunzimea pe care o reclamă un mod civilizat de a face afaceri.

Apariţia acestui centru pe teritoriul judeţului Suceava are menirea să dinamizeze activitatea de proprietate industrială şi mai ales sa conştientizeze necesitatea protecţiei obiectelor acesteia, asigurând totodată consultanţă privind procedurile în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, acces la informaţii, impactul mărcilor comunitare asupra afacerilor din ţara noastră, acces la bazele de date naţionale şi internaţionale, precum şi la publicaţiile OSIM.

MARCA

Este un element esenţial al strategiei întreprinderilor; ea face distincţia dintre produsele şi serviciile întreprinderii şi cele ale concurenţei.

Pentru consumator reprezintă cel mai comod mijloc de a recunoaşte rapid o categorie de produse şi servicii care i-a fost recomandată sau, pe care experienţa l-a determinat să o prefere altor produse sau servicii de aceeaşi natură.

Pentru întreprindere, marca reprezintă un mijloc de a cuceri şi a păstra o clientelă. O marcă poate fi opusă altei mărci, utilizată de concurenţă, numai după înregistrarea la OSIM.

Marca este un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparţinând altor persoane. Pot să constituie mărci semne distinctive cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale şi în special forma produsului sau ambalajului său, combinaţii de culori, precum şi orice combinaţie a acestor semne.

Înregistrarea unei mărci nu este un lucru foarte simplu având în vedere faptul că trebuie îndeplinite anumite condiţii: elementele verbale care alcătuiesc marca trebuie să fie uşor de pronunţat şi de reţinut, marca trebuie să fie uşor de reprezentat, atractivă din punctul de vedere al aspectului şi să difere de mărcile produselor identice sau similare.

Mărcile pot fi înregistrate în următoarele forme:

 • marca verbală – o denumire, un slogan, scrise cu caractere standard;
 • marca figurativă – un element grafic care nu conţine litere sau cifre;
 • marca combinată – o denumire scrisă cu o grafică deosebită şi /sau în culori sau o denumire însoţita de un element grafic;
 • marca tridimensională – marcă constituită din forma produsului sau a ambalajului sau orice alt semn specific tridimensional care permite identificarea unui produs sau serviciu.

Mărcile pot fi protejate:

 • la nivel naţional – compania dumneavoastră va dobândi protecţie asupra dreptului numai pe teritoriul ţării in care se face înregistrarea; cererea de înregistrare de marcă se depune la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) pentru înregistrarea mărcii în România sau la Oficiile specializate din alte ţări în care compania dumneavoastră îşi desfăşoara activitatea;
 • la nivel comunitar – dreptul asupra mărcii este protejat în toate ţările membre ale Uniunii Europene; cererea de înregistrare de marcă se depune la Oficiul pentru Armonizarea Pieţei Interne (OHIM/OAPI);
 • la nivel internaţional – dreptul asupra mărcii este protejat în ţările menţionate în cererea de înregistrare conform Aranjamentului sau Protocolului de la Madrid; cererea de înregistrare de marcă se depune la Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (WIPO/OMPI).

Cine poate înregistra o marcă?

Orice persoana fizică sau juridică poate inregistra o marcă. Pot fi înregistrate ca mărci: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale şi în special, forma produsului sau ambalajului sau combinaţii de culori precum şi orice combinaţii ale acestor semne.

Mărci Naţionale – este marca înregistrata la oficiul naţional din fiecare ţara în care se solicită înregistrarea.

Marca înregistrată la nivel naţional beneficiază de protecţie numai pe teritoriul ţării în care este formulată cererea şi numai pentru produsele şi/sau serviciile pentru care este înregistrată.

Pentru a înregistra o marcă în România, este necesară depunerea unei cereri de înregistrare la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM).

Procedura de înregistrare a unei mărci în România dureaza între 9-12 luni, cu excepţia cazurilor în care sunt emise Avize de Refuz Provizoriu sau sunt formulate Opoziţii la înregistrarea mărcii de către terţi.

Marca înregistrată în România este protejată pentru o perioada de 10 ani; prin reînnoirea mărcii, perioada de protecţie poate fi prelungită cu alte perioade de câte 10 ani, cu condiţia formulării cererii de reînnoire în termenele prevăzute de lege şi achitării taxelor de reînnoire.

Mărci Comunitare – este marca înregistrată prin formularea unei cereri către Oficiul pentru Armonizarea Pieţei Interne (OHIM/OAPI), marca fiind protejată în toate ţările membre ale Uniunii Europene.

Avantajele înregistrării unei mărci printr-o cerere formulată la nivel comunitar sunt următoarele:

 • formularea unei singure cereri de înregistrare de marcă şi obţinerea protecţiei pentru acea marcă în toate ţările membre ale Uniunii Europene;
 • urmărirea unei singure cereri, supuse reglementărilor cuprinse în cadrul unui singur act normativ, spre deosebire de cazul în care s-ar fi procedat la depunerea mai multor cereri naţionale, supuse fiecare dintre ele reglementărilor din ţările în cauză;
 • valoarea taxelor achitate este mult mai mică pentru înregistrarea mărcii comunitare decât aceea care ar fi trebuit achitată în cazul în care s-ar fi optat pentru înregistrarea mărcii la nivel naţional în fiecare dintre ţările membre ale Uniunii Europene.

Procedura de înregistrare a unei mărci comunitare durează minimum 12 luni, cu excepţia cazurilor în care sunt formulate Opoziţii la înregistrarea mărcii de către terţi.

Marca înregistrată la nivel comunitar este protejată pentru o perioadă de 10 ani; prin reînnoirea mărcii, perioada de protecţie poate fi prelungită cu alte perioade de câte 10 ani, cu condiţia formulării cererii de reînnoire în termenele prevăzute de lege şi cu achitarea taxelor de reînnoire.

Mărci Internaţionale – este marca înregistrată în baza Aranjamentului sau Protocolului de la Madrid în ţările menţionate în cuprinsul cererii de înregistrare depuse la Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (WIPO/OMPI).

Avantajele înregistrării unei mărci printr-o cerere formulată la nivel internaţional sunt următoarele:

 • formularea unei singure cereri de înregistrare de marcă şi obţinerea protecţiei pentru acea marcă în mai multe ţări;
 • urmărirea unei singure cereri pentru modificări, completări şi alte menţiuni care apar pe parcursul procesului de înregistrare;
 • valoarea taxelor achitate este mult mai mică pentru înregistrarea mărcii internaţionale decât aceea care ar fi trebuit achitată în cazul în care s-ar fi optat pentru înregistrarea mărcii la nivel naţional în fiecare dintre ţările care prezintă interes.

Procedura de înregistrare a unei mărci internaţionale durează aproximativ 12-18 luni, cu excepţia cazurilor în care sunt emise Avize de Refuz Provizoriu sau sunt formulate Opoziţii la înregistrarea mărcii de către terţi.

Marca înregistrată la nivel internaţional este protejată pentru o perioadă de 10 ani; prin reînnoirea mărcii, perioada de protecţie poate fi prelungită cu alte perioade de câte 10 ani, cu condiţia formulării cererii de reînnoire în termenele prevăzute de lege şi cu achitarea taxelor de reînnoire.

BREVETUL DE INVENŢIE

Este un drept exclusiv, acordat de către stat, pentru o invenţie care este nouă, implică o activitate inventivă şi poate fi aplicată în industrie.

Brevetul poate fi acordat pentru orice invenţie cu caracter tehnic având ca obiect un produs sau un procedeu, în toate domeniile tehnologice, inclusiv din domeniul biotehnologiei dacă îndeplineşte şi celelalte condiţii legale.

MODELUL DE UTILITATE

MODELUL DE UTILITATE protejează orice invenţie tehnică, cu condiţia să fie nouă, să depaşească nivelul simplei îndemânări profesionale şi să fie susceptibilă de aplicare industrială.

DESENUL ŞI MODELUL INDUSTRIAL

Desen – aspectul exterior al unui produs sau al unei părţi a acestuia, redat în două dimensiuni, rezultat din combinaţia dintre principalele caracteristici, în deosebi linii, contururi, culori, formă, textură şi/sau materiale şi/sau ornamentaţia produsului în sine.

Model – aspectul exterior al unui produs sau al unei părţi a acestuia, redat în trei dimensiuni, rezultat din combinaţia dintre principalele caracteristici, în deosebi linii, contururi, culori, formă, textură şi/sau ornamentaţia produsului în sine.

SERVICIUL “PLICUL CU IDEI”

PLICUL CU IDEI este o modalitate prin care pot fi depozitate şi păstrate în siguranţă, în regim nepublic, de către OSIM, documente depuse de creatori, persoane fizice ţi juridice, care cuprind lucrări şi creaţii din cele mai diverse domenii ce nu pot fi protejate prin legislaţia în vigoare privind proprietatea industrială, precum şi drepturile de autor şi drepturile conexe, în scopul certificării datei de depunere.

Scopul activităţii Centrului este de a oferi şi efectua la cerere o paletă de servicii descentralizate, prin care diseminează informaţii publice legate de Proprietatea Industrială, sensibilizează comunităţile la nivel local asupra necesităţii protecţiei obiectelor proprietăţii industriale, influenţează creşterea numărului cererilor de brevet, cererilor de înregistrare mărci sau desene şi modele industriale şi contribuie la aplicarea invenţiilor şi astfel la înnoirea producţiei industriale şi la creşterea interesului tineretului în a-şi valorifica în ţară propriile creaţii tehnice.

Transformarea mentalităţii la nivel local conduce la dezvoltarea industrială, în condiţiile unui climat concurenţial loial, împiedicându-se astfel încălcarea drepturilor exclusive ale titularilor drepturilor de proprietate industrială prin impunerea unor forme de colaborare noi (contractele de cesiune, de licenţă, de leasing, de franchisă, etc.).

Serviciile oferite de CENTRUL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

 • înregistrare cerere de Brevet de Invenţie;
 • tehnoredactare cerere OSIM;
 • design, marcă, model sau desen;
 • asistenţă OSIM.