AM POCU a anunțat că începând de astăzi, 27.10.2022, va transmite prin sistemul informatic MySMIS 2014+ solicitări de clarificare pe etapa de conformitate administrativă și de eligibilitate, apelul POCU/1080/3/16/ Operațiune compozită OS 3.1, 3.4 – Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare  a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii, aferent POCU 2014–2020.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare.

Sursa: MIPE