Schema de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent a fost aprobată prin Ordinul nr. 3.453 din 4 noiembrie 2022 și publicată în monitorul Oficial, Partea I, nr. 1090 din 11 noiembrie 2022.

Obiectivul schemei îl reprezintă susținerea beneficiarilor a căror activitate a fost afectată negativ de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

Beneficiarii eligibili sunt întreprinderile care au personalitate juridică, sunt legal înregistrate în România și se încadrează în una dintre următoarele categorii:

a) societăți înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) organizații neguvernamentale, constituite în baza Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (asociații și fundații) sau a Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare; și desfășoară activități conform următoarelor coduri CAEN:

 • 1820 – Reproducerea înregistrărilor;
 • 4690 – Comerț cu ridicata nespecializat (Limitat exclusiv la vânzarea cărților, realizată prin librării specializate, operate în spații fizice accesibile publicului larg);
 • 4761 – Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate (Limitat exclusiv la vânzarea cărților, realizată prin librării specializate, operate în spații fizice accesibile publicului larg.);
 • 4791 – Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet (Limitat la intermedierea vânzării de bilete online pentru evenimente culturale și/sau artistice.);
 • 5811 – Activități de editare a cărților
 • 5911 – Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune;
 • 5912 – Activități de postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune;
 • 5913 – Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune;
 • 5914 – Proiecția de filme cinematografice;
 • 5920 – Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală;
 • 7420 – Activități fotografice;
 • 7990 – Alte servicii de rezervare și asistență turistică (Limitat la intermedierea vânzării de bilete online pentru evenimente culturale și/sau artistice.);
 • 8552 – Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.);
 • 9001 – Activități de interpretare artistică (spectacole);
 • 9002 – Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole);
 • 9003 – Activități de creație artistică;
 • 9004 – Activități de gestionare a sălilor de spectacole;
 • 9101 – Activități ale bibliotecilor și arhivelor;
 • 9102 – Activități ale muzeelor;
 • 9103 – Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic.

Prin schemă se acordă ajutoare de minimis unui număr estimat de 6.000 de beneficiari.

Bugetul este 140.000 mii lei credite de angajament și credite bugetare.

Descarcă documentele

Sursa: fonduri-structurale.ro