Vicepreședintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, a declarat ieri, 17 mai 2022, faptul că statele membre își vor putea modifica planurile naționale de redresare și reziliență pentru a face față crizei energetice.

Această decizie vine în contextul în care Comisia Europeană pregătește planul REPowerEU, menit să asigure independența Europei de combustibili fosili din Rusia.

Planul prezintă o serie de măsuri menite să răspundă creșterii prețurilor la energie în Europa și să reconstituie stocurile de gaze pentru iarna următoare. Acesta va spori reziliența sistemului energetic la nivelul UE și se va baza pe doi piloni: diversificarea aprovizionării cu gaze, datorită creșterii importurilor de GNL și prin gazoducte de la furnizori din afara Rusiei și datorită creșterii producției și importurilor de biometan și hidrogen și reducerea mai rapidă a utilizării combustibililor fosili în locuințele, clădirile, industria și sistemul energetic, prin îmbunătățirea eficienței energetice, prin recurgerea în mai mare măsură la sursele regenerabile de energie și la electrificare și prin eliminarea blocajelor din infrastructură.

De asemenea, Planul REPowerEU ar putea accelera implementarea în sectoarele industriale a soluțiilor inovatoare bazate pe hidrogen și a energiei electrice din surse regenerabile competitive din punctul de vedere al costurilor. Comisia ar urma să execute anticipat Fondul pentru inovare în scopul de a sprijini trecerea la electrificare și hidrogen, inclusiv prin intermediul unui sistem la nivelul întregii UE de contracte pentru diferență în materie de carbon, și în scopul de a spori capacitățile UE de producție de echipamente inovatoare cu emisii zero și emisii scăzute de dioxid de carbon, cum ar fi electrolizoarele, tehnologiile de producere de energie solară/eoliană de următoare generație și alte tehnologii.

Conform comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la REPowerEU, planul se va baza pe identificarea, în dialog cu statele membre, a celor mai adecvate proiecte și reforme, la nivel național, regional și la nivelul UE. Acesta se va baza pe planurile naționale privind energia și clima și pe actualizările acestora, pe planurile de redresare și reziliență (PRR) existente, pe programele operaționale ale politicii de coeziune și pe orice alte planuri relevante, precum și pe nevoile în materie de reziliență climatică.

Nevoile de finanțare vor fi evaluate pe baza unei cartografieri cuprinzătoare a nevoilor statelor membre, precum și a nevoilor de investiții transfrontaliere. Pentru a satisface aceste nevoi, ar trebui mobilizate toate resursele și instrumentele disponibile la nivel național și la nivelul UE, finanțarea publică trebuind să fie concepută de așa natură încât să atragă investiții private, se arată în documentul oficial.

Pașii următori

Comisia Europeană ar urma să elaboreze acest plan până la vară, în cooperare cu statele membre.

Sursa: fonduri-structurale.ro