Camera de Comerț și Industrie Suceava, în vederea îndeplinirii scopului de reprezentare și promovare a intereselor membrilor săi și a comunității de afaceri în fața celor mai importanți factori de decizie, vă adresează invitația privind comunicarea principalelor dificultăți întâmpinate de către dumneavoastră în derularea activității economice.
Prezentul chestionar se adresează reprezentanților IMM-urilor și are drept scop formularea unor propuneri de actualitate, funcție de nevoile reale identificate, către autoritățile publice centrale competente.

Vă mulțumim pentru timpul acordat!

Chestionar