Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare anunță prelungirea până la data de 10.11.2022, ora 17.00, a apelurilor aferente Ghidului solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru eficiență energetică la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor mari în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 11, Obiectivul Specific 11.1 Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al întreprinderilor, aprobat prin Ordinul MIPE nr. 2640/28.09.2022, cu modificările ulterioare.

OM 2849/25.10.2022