Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a transmis miercuri, 11 octombrie 2022, faptul că, pentru acuratețea calculului privind indicatorul Reducerea gazelor cu efect de sera, în cazul proiectelor care utilizează lemn pentru încălzirea clădirilor aferente proiectelor ce vizează reabilitarea termică, emisiile de CO2 pot fi calculate prin utilizarea factorului de emisii prezentat în Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor, indicativ Mc 001/2006: revizuire metodologie; revizia 06 – iulie 2021 Tabel 5.18. Factori de conversie a energiei primare în emisii echivalente de CO2.

Sursa: MIPE