Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației, prin Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA), a lansat luni, 21 noiembrie 2022, spre consultare publică, în cadrul Obiectivului specific 1.1. Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, Ghidul solicitantului pentru IP25/2022 (MySMIS: POCA/1097/1/1), Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu anexele acestuia.

Scopul acestui apel este de a sprijini autoritățile și instituțiile publice centrale pentru implementarea de acțiuni care conduc la o planificare strategică eficientă, implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetățeni, de sistematizare și simplificare a fondului activ al legislației, de reducere a poverii administrative pentru mediul de afaceri, de creare a cadrului pentru dezvoltarea la nivel local, de elaborare de politici publice bazate pe dovezi.

Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor

  • Pot solicita finanțare în cadrul acestui apel: Cancelaria Prim-Ministrului; Senatul României; Ministerul Afacerilor Externe; Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
  • Pot fi parteneri următoarele categorii de instituții: Autorități și instituții publice centrale așa cum sunt ele adresate în SCAP, instituții de învățământ superior acreditate și de cercetare.

Grupul ţintă este reprezentat de persoanele direct sprijinite în cadrul proiectului (persoane la nivelul cărora se așteaptă un efect ca urmare a intervenției) din lista stabilită mai jos:

  • personal din autorităţile şi instituțiile publice centrale;
  • demnitari (ministru, ministru delegat, secretar de stat, subsecretar de stat şi funcţiile asimilate acestora ).

Opiniile și contribuțiile la îmbunătățirea acestui document sunt așteptate, până pe data de 25 noiembrie 2022, ora 23:59, la adresa de e-mail amdca@poca.ro

Descarcă documentele

Sursa: fonduri-structurale.ro