Incepând cu data de marți, 23 august 2022, apelurile de proiecte aferente acțiunii 4.1.1 – Investiții în activități productive din cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020.

Bugetul alocat este de 238.760.397 euro din care:

 • 200.000.000 euro FEDR-REACT EU, iar
 • 38.760.397 euro cofinanțare de la bugetul de stat, detaliată după cum urmează:
  • schema de ajutor de minimis în valoare de 59.690.099 euro – granturi destinate investițiilor necesare capacităților de prestare de servicii;
  • schema de ajutor de stat în valoare de 179.070.298 euro – granturi destinate investițiilor în retehnologizare necesare capacităților de producție.

Apelul pentru proiectele care intră sub incidența ajutorului de stat, cu valoarea finanțării nerambursabile de minimum 50.000 euro și maximum 500.000 euro s-a deschis marți, 23 august, ora 10.

Beneficiari eligibili: 

 • Microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în sectoarele eligibile prevăzute în Anexa nr. 13 la Ghid, menționate mai jos:
  • Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);
  • Clasa F – Construcții;
  • Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;
  • Clasa H – Transport și depozitare;
  • Clasa I – Hoteluri și restaurante potrivit anexei nr. 13

Valoarea granturilor pentru investiții necesare retehnologizării care se acordă pe proiect și beneficiar, sub forma de ajutor de stat, se determină în limita de maxim cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019, fiind cuprinsă între 50.000 euro și maximum 500.000 euro.

Până joi, 24 august 2022, la ora 19:00 erau depuse în cadrul aplicației IMM Recover, 98 cereri de finanțare.

Apelul pentru proiectele care intră sub incidența ajutorului de minimis, cu valoarea finanțării nerambursabile de minimum 50.000 euro și maximum 200.000 euro, s-a deschis în data de 24 august, ora 10.

 • Microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în sectoarele eligibile prevăzute în Anexa nr. 12 la Ghid, menționate mai jos:
  • Clasa P– Învățământ;
  • Clasa Q – Sănătate și asistență socială;
  • Clasa S – Alte activități de servicii.

Valoarea granturilor pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii care se acordă pe proiect și beneficiar, sub forma de ajutor de minimis este cuprinsă între minim 50.000 euro și maxim 200.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în limita de maxim cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019.

Până joi, 24 august 2022, la ora 19:00 erau depuse în cadrul aplicației IMM Recover, 43 cereri de finanțare.

Totodată, MIPE a publicat ieri, 24 august 2022, Manualul de utilizare pentru depunerea cererii de finanțare ajutor de minimis, disponibil aici.

Cei care doresc să aplice și au întrebări punctuale pot apela Call-Center MIPE – 031.9268.

Mai multe informații despre apel sunt disponibile aici.

Sursa: fonduri-structurale.ro