Prezenta metodologie a fost elaborată pentru realizarea unei selecții cât mai adecvate și riguroase a IMM-urilor și angajaților din regiunea de dezvoltare Nord-Est pentru înscrierea în grupul țintă al proiectului „IMPULS – Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul companiilor din Regiunea Nord-Est”.

IMM-urile pot beneficia, în cadrul proiectului de:

  • Includerea angajaților societății la cursurile de formare profesională organizate în cadrul proiectului;
  • Servicii de asistență personalizată și consiliere în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă.

Membrii grupului țintă vor fi sprijiniți prin:

  • Decontarea cheltuielilor de transport din localitatea de domiciliu în localitatea de desfășurare a cursurilor de formare profesională;
  • Asigurarea hranei pentru participanți pe perioada derulării cursurilor de formare profesională;
  • Acordarea de kituri pentru participarea la cursurile de formare profesională.

Descarcă Metodologia de selecția a grupului țintă pentru participarea la programe de formare profesională organizate în cadrul proiectului „IMPULS – Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul companiilor din Regiunea Nord-Est”, POCU/464/3/12/128044.

Mai multe detalii despre înscrierea în grupul țintă puteți obține de la următoarele date de contact:

larisa.sarghie@ccisuceava.ro, telefon 0721 935 642 – Larisa SÂRGHIE, Expert selecție grup țintă