ACQUISITION CAREER MANAGEMENT SRL, Asociația Europas și Addwise European Expertise SRL vă invită să participați la Workshop-ul de informare organizat în cadrul proiectului „S.E.S. – Solidaritate, Egalitate, Sustenabilitate”, COD MySMIS 128078, finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combatarea sărăciei, Schema de minimis “Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”.

Evenimentul va avea loc vineri, 08 noiembrie 2019, începând cu orele 10.00, la Camera de Comerț și Industrie Suceava, strada Universității, nr. 15-17.

Pentru detalii și înscrieri, vă rugăm să consultați invitația.

Invitatie