Compania Naţională a Uraniului-S.A. Bucureşti Sucursala Suceava, cu sediul în comuna Crucea, nr. 199 A, jud. Suceava, reprezentată legal prin dl. Chiruţă Vasile – director general adjunct, vă transmitem Lista cu activele disponibile de la Compania Naţională a Uraniului-S.A. Bucureşti Sucursala Suceava, pe luna APRILIE 2021:

Denumire mijloc fix Nr. inventar Valoare inventar

lei

Valoare amortizată

lei

Coeficient uzură Valoare rămasă

lei

Centrală termincă 173766 244935 244935 80.00% 0
Cămin bloc nefamilişti 100691 104744 103596.5 75.00% 219624.5