Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Seiersberg-Pirka: Mobilier de birou

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator  
Obiectul licitaţiei Mobilier de birou

Clasificare CPV 39130000 Mobilier de birou

Produsele licitate Mobilier de birou (Möblierung des neu errichteten Gemeindeamtes der Gemeinde Seiersberg-Pirka)

 

Numele firmei organizatoare Gemeinde Seiersberg-Pirka
Adresa Adresă: Feldkirchner Straße 21
Localitate: Seiersberg-Pirka
Cod NUTS: AT221 Graz
Cod poștal: 8054
Țară: Austria
Telefon +43 316282111
Fax  
E-mail gde@seiersberg-pirka.gv.at
Adresa paginii web Adresa principală: https://www.gemeindekurier.at/

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://steiermark.vergabeportal.at/Detail/118150

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus

Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://steiermark.vergabeportal.at/Detail/118150

Persoana de contact/funcţia Bauservice und Infrastruktur
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 21/02/2022

Ora locală: 08:00

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 21/02/2022

Ora locală: 08:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 21/02/2022

Ora locală: 10:00

Locul:

Sitzungssaal Gemeinde Seiersberg-Pirka Feldkirchner Straße 21

8054 Seiersberg-Pirka

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro