Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Hârtie pentru fotocopiatoare şi xerografică

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator Număr de referinţă: 3901.03971
Obiectul licitaţiei Hârtie pentru fotocopiatoare şi xerografică

Clasificare CPV 30197642 Hârtie pentru fotocopiatoare şi xerografică

Contractul este împărțit în loturi: da

Pot fi depuse oferte pentru toate loturile

Produsele licitate Hârtie pentru fotocopiatoare şi xerografică (Gegenstand dieser Rahmenvereinbarung ist die Lieferung von Kopierpapier für öffentliche Auftraggeber in Österreich.)

 

– Kopierpapier Standard Ost – € 827.000,00 (Maximal zulässiges Abrufvolumen in EURO exkl. USt)

– Kopierpapier Standard West – € 828.000,00 (Maximal zulässiges Abrufvolumen in EURO exkl. USt)

– Kopierpapier Umwelt – € 147.000,00 (Maximal zulässiges Abrufvolumen in EURO exkl. USt)

– Kopierpapier Recycling – € 175.000,00 (Maximal zulässiges Abrufvolumen in EURO exkl. USt)

– Kopierpapier über 80g – € 70.000,00 (Maximal zulässiges Abrufvolumen in EURO exkl. USt)

– Kopierpapier C-Qualität – € 208.000,00 (Maximal zulässiges Abrufvolumen in EURO exkl. USt)

– Kopierpapier für das BMF – € 82.200,00 (Maximal zulässiges Abrufvolumen in EURO exkl. USt)

– Kopierpapier für das BMLV – 19.000.000 Blatt Kopierpapier A4 und 500.000 Blatt Kopierpapier A3

Numele firmei organizatoare Auftraggeber sind die Republik Österreich (Bund), die Bundesbeschaffung GmbH sowie alle weiteren Auftraggeber gemäß der den Ausschreibungsunterlagen beiliegenden Kundenliste, im Vergabeverfahren alle vertreten durch die Bundesbeschaffung GmbH
Adresa Adresă: Lassallestraße 9b
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT13 Wien
Cod poștal: 1020
Țară: Austria
Telefon +43 124570-0
Fax +43 124570-99
E-mail support@bbg.gv.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.bbg.gv.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://evergabe.at/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-17e731c5c71-7810db84b050c000

Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://evergabe.at

Persoana de contact/funcţia  
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 22/02/2022

Ora locală: 11:00

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 22/02/2022

Ora locală: 11:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 22/02/2022

Ora locală: 11:00

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro