Camera de Comerţ şi Industrie  Suceava anunță organizarea în luna octombrie a cursului de  „Expert achiziţii publice”. Lector principal fiind Cristi Rebenciuc, expert în achiziţii publice şi colaborator cu diverse autorităţi de management la verificarea procedurilor de achiziţii şi la crearea de ghiduri de bune practici în acest domeniu.

Pe parcursul perioadei de desfasurare a cursului Expert achiziții publice, curs acreditat ANC, participanții vor cunoaște și vor aprofunda noțiunile specifice achizițiilor publice, având posibilitatea de a aplica toate conceptele învățate în cadrul unor sarcini concrete.

Cursul se adresează în special personalului cu atribuţii în domeniul achiziţiilor din cadrul autorităţilor contractante, personalului operatorilor economici cu atribuţii în activitatea de ofertare către autorităţi contractante, dar şi autorităţilor şi instituţiilor publice care au investiţii prin fonduri europene. În urma acestui curs, participanţii vor fi specializaţi în organizarea şi participarea la toate procesele pe care le presupune o achiziţie publică, de la planificarea resurselor şi până la finalizarea derulării contractelor, dar şi în organizarea achiziţiilor publice în cadrul proiectelor finanţate prin fonduri europene şi naţionale. În cadrul cursului vor fi prezentate, printre altele, documentaţii de atribuire, strategii de selecţie, pregătirea şi iniţierea procedurilor de achiziţie publică, modul în care se utilizează Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, modalităţi de atribuire a contractelor, diferenţele între achiziţiile publice, sectoriale şi concesiunile de servicii şi lucrări, modul în care se formulează căile de atac şi contestaţiile în instanţă, dar şi exemple de bune practici în domeniu.

Cursul va avea loc la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Suceava. Taxa de participare este de 850 de lei/persoană, fără TVA, iar la doi cursanţi înscrişi din cadrul aceleiaşi instituţii se oferă o reducere de 15%. La finalul cursului participanţii vor primi un certificat de absolvire emis de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

Expert achiziţii publice
click fisa prezentare curs
(Specializare, autorizat ANC)
Cod COR: 214946
click pentru formular înscriere curs
Studii superioare
(cu diplomă de licenţă)
120 ore 850 lei Listă deschisă pentru înscrieri