Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației reia procedura de selecție a partenerului relevant cu statut de observator în cadrul Comitetului de monitorizare pentru Programul Interreg NEXT VI-A România-Ucraina, program care a fost aprobat de Comisia Europeană în data de 30 noiembrie 2022, iar în data de 14.02.2023 a fost constituit Comitetul de Monitorizare al Programului.

Comitetul de monitorizare pentru Programul Interreg VI-A NEXT România-Ucraina este structura bilaterală de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a Programului, care, conform prevederilor regulamentelor comunitare și ale programului operațional, supervizează programul, răspunde de eficiența și calitatea implementării acestuia, fiind format din reprezentanți de la nivel național, regional și local ai celor două state.

Pot fi parteneri cu statut de observator în cadrul Comitetului de Monitorizare a Programului organizațiile non-guvernamentale care are ca domeniu de activitate protecția mediului.

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este 05 august 2023.

Descarcă anunțul

Sursa: MDLPA