cursuri de formare profesionala martie 2019

Camera de Comerţ şi Industrie Suceava organizează începând cu luna martie 2019 cursuri de formare profesională pentru programele:

  • 18 martie 2019 – INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE
  • 25 martie 2019 – CONTABIL
  • aprilie 2019 – EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE

La finalizarea programelor de formare profesională se organizează examen de absolvire, constând într-o probă teoretică de verificare a cunoștințelor și o probă practică care vizează evaluarea competențelor obținute de participant.

Atestarea finalizării programelor de formare profesională de către participanți va fi concretizată prin certificate de absolvire, certificate de Autoritatea Națională pentru Calificări, eliberate prin Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice și Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, însoțite de suplimentul descriptiv care atestă competențele dobândite

Certificatul de absolvire are recunoaștere internaţională dacă este tradus şi apostilat.

Relații referitoare la procedura de înscriere la cursuri, precum și alte detalii legate de desfășurarea programelor de formare profesională, puteți afla de pe site-ul Camerei de Comerț și Industrie Suceava sau la numărul de telefon 0749145569.