Camera de Comerţ şi Industrie Suceava este de aproape 30 de ani prima şi cea mai reprezentativă organizaţie a întreprinzătorilor din judeţul Suceava, fiind singura organizaţie neguvernamentală de utilitate publică, cu caracter autonom şi cu o misiune foarte bine definită: susţinerea intereselor comunităţii de afaceri în dialogul cu instituţiile statului şi organismele internaţionale, precum şi acţiuni concrete pentru crearea unui mediu de afaceri stabil, coerent şi propice dezvoltării sectorului privat, a unei economii de piaţă reale, durabile şi deschise spre exterior.

Camera de Comerţ şi Industrie Suceava, ca în fiecare an, identifică şi promovează în cadrul evenimentului companiile sucevene care au fost capabile să funcţioneze la înalţi parametri de eficienţă şi care au obţinut constant performanţe de-a lungul anilor, fiind totodată un eveniment de referință pentru comunitatea de afaceri din Bucovina, o carte de vizită a succesului şi a performanţei în afaceri.

Ediţia din acest an a avut loc vineri, 01 noiembrie, la Conacul Domnesc din Șcheia și a fost  organizată cu sprijinul partenerului principal ATLANTIS GOLD, a sponsorilor Auto Schunn, Betty Ice, BRD – Groupe Societe Generale, Banca Comercială Română, Banca Transilvania, Elsira, Enel România, Expert Music, Florăria Crystal, Generali Asigurări, Groupama Asigurări, Holzindustrie Schweighofer, Maspex România, Darex Auto, Parfums de Sofia, Romfour Autorulate, Selgros România și a partenerilor media principali Bucovina TV, Monitorul de Suceava, NewsBucovina, Viva FM și Intermedia.

Ca în fiecare an, și de această dată, Gala Excelenței în Afaceri a reprezentat un moment de rememorare şi evaluare a timpului care a trecut şi a muncii depuse cu greutăţile şi împlinirile ei. Topul Firmelor este, de altfel, un barometru al realităţii economice judeţene şi o recunoaştere a meritelor şi reuşitelor pe care managerii companiilor locale le-au obţinut în anul în care s-a scurs.

De asemenea, pe lângă Topul Firmelor, în cadrul Galei Excelenţei în Afaceri 2019 au fost acordate Trofee de Excelenţă şi Premii Speciale pentru a răsplăti elementele cheie de diferenţiere pe piaţă, continuitatea în activitate, eficienţa şi competitivitatea, „abilitatea de a genera idei” şi creativitatea.

Îmbucurător este faptul că numărul firmelor care îndeplinesc criteriile de participare la Topul Firmelor, stabilite prin aplicarea unui soft la nivel naţional, a fost și în acest an în creştere, evenimentul fiind organizat de către camerele de comerț și industrie în conformitate cu prevederile art. 4, lit. m din Legea nr. 335/2007 privind camerele de comerț și industrie. Evaluarea nivelului de performanţă şi stabilirea clasamentelor pe domenii, grupe de activitate şi grupe de mărime a firmelor, se realizează în baza unei metodologii de către Comisiile pentru realizarea Topului Firmelor, constituite pe domeniile respective. Astfel, sunt prevăzute la nivel teritorial domenii ale Topului: Cercetare – Dezvoltare şi High-Tech; Industrie; Agricultură, Silvicultură şi Industrie Alimentară; Construcţii; Servicii; Comerţ, Turism, împărţirea domeniilor pe grupe de activitate realizându-se în baza Codului CAEN, al obiectului de activitate, declarat pe propria răspundere a firmelor în situaţiile financiare anuale. Indicatorii utilizaţi pentru clasificarea firmelor sunt: cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficienţa utilizării resurselor umane, eficienţa utilizării capitalului angajat.

Pentru a prezenta evoluţia principalilor îndicatori ai societăţilor au fost avute în vedere toate societățile care au depus Situațiile Financiare Anuale pentru anul 2018, până la data de 13 iulie 2019. Prin urmare, se observă că a crescut numărul societăţilor care au depus bilanțul cu 2,37% faţă de anul 2017; același trend l-a înregistrat și cifra de afaceri netă – o creștere cu 13,44%, de la 17.819,56 milioane lei în 2017, la valoarea totală de 20.214,60 milioane lei în 2018. Și valoarea profitului curent obţinut de către societăţile din judeţul Suceava a crescut anul trecut cu peste 30 procente, la fel și rata profitului (14,92% – rata profitului în anul 2018). Numărul mediu de salariaţi angajați în cele 15.260 de firme care au depus situațiile financiare aferente anului 2018 a crescut de la 67.927 la 69.638 (o creștere cu 2,52%). Se constată, de asemenea, o creștere a productivității medii a muncii cu  10,69% adică o valoare de 290.000 lei pe salariat.

Referitor la distribuţia domeniilor de activitate şi contribuţia acestora la realizarea indicatorilor economico-sociali în anul 2018, se constată următoarele: numărul cel mai mare de societăţi activează în domeniul Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 4.829 societăţi, urmat de Transport și depozitare cu 1.881 societăţi comerciale și Industria prelucrătoare cu 1.781 societăţi comerciale. Companiile din domeniul Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor au avut în anul 2018 o cifră de afaceri netă totală de 6.793,07 mil. lei şi un profit curent de 403,68 mil. lei, companiile din Industria prelucrătoare au obţinut a doua poziţie în ceea ce privește cifra de afaceri netă cu o valoare de 6.483,54 mil. lei, urmate de firmele din domeniul Transport și depozitare  – 2.643,44 mil. lei și firmele din domeniul Construcții cu o cifră de afaceri netă de 1.774,11 mil. lei.

În ceea ce privește profitul curent, prima poziție în clasament este ocupată de firmele care activează în domeniul  Industriei prelucrătoare cu un profit în valoare de 503,24 mil. lei, pe locul secund se află companiile din domeniul Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor cu un profit de 403,68 mil. lei, iar a treia poziție aparține firmelor din domeniul Construcții cu o valoare a profitului de 194,43 mil. lei.

Ierarhia se modifică și în ceea ce priveşte rata profitului, pe primul loc situându-se companiile din domeniul Intermedieri financiare și asigurări ce înregistrează o rată a profitului de 97,93%, pe următoarele poziţii în ceea ce priveşte rata profitului se situează companiile din categoria Intermedieri financiare și asigurări (47,35%), Informații și comunicații (36,50%) și Activităţi de spectacole, culturale şi recreative (33,12%).

Se observă faptul că domeniile cele mai profitabile au şi un număr ridicat de salariaţi: cei mai mulţi angajaţi din companiile sucevene lucrează în Industria prelucrătoare (19.880 salariaţi), Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor (16.082 salariaţi), Transport și depozitare (8.743 salariaţi) și Construcții (8.234 salariați).  Cele mai productive companii sunt cele care activează în următoarele domenii: Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor – o productivitate medie a muncii de 0,422 mil. lei/salariat, Tranzacții imobiliare – 0,381 mil. lei, Industria prelucrătoare 0,326 mil. lei, Transport și depozitare 0,302 mil. lei.

Rezultatele pozitive obţinute de către companii în anul 2018 reprezintă un motiv de bucurie pentru mediul economic sucevean, iar Gala Excelenţei în Afaceri 2019 și-a propus, și sperăm că a reușit, să încununeze acest succes.

Camera de Comerţ şi Industrie Suceava adresează felicitări tuturor firmelor nominalizate anul acesta în Topul Firmelor, considerând că acestea sunt cele care ne fac cinste şi dau măsura dezvoltării economice a judeţului și mulțumește, încă o dată, partenerului principal ATLANTIS GOLD, a sponsorilor Auto Schunn, Betty Ice, BRD – Groupe Societe Generale, Banca Comercială Română, Banca Transilvania, Elsira, Enel România, Expert Music, Florăria Crystal, Generali Asigurări, Groupama Asigurări, Holzindustrie Schweighofer, Maspex România, Darex Auto, Parfums de Sofia, Romfour Autorulate, Selgros România și a partenerilor media principali Bucovina TV, Monitorul de Suceava, NewsBucovina, Viva FM și Intermedia.

TROFEE DE EXCELENȚĂ

 PARTENER PRINCIPAL

 • EURO TEHNIC SRL

 PARTENERIAT STRATEGIC

 • UNIVERSITATEA ȘTEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA

MANAGERUL ANULUI 2018

 • VASILE ARMENEAN – BETTY ICE SRL

FEMEIA MANAGER A ANULUI 2018

 • ELENA ANISOI – BERMAS SA

CEA MAI ÎNDELUNGATĂ ACTIVITATE

 • BUCOVINA SA

CEA MAI REPREZENTATIVĂ FIRMĂ IT&C

 • ASSIST SOFTWARE SRL

TROFEUL DE EXCELENȚĂ PENTRU 25 ANI DE ACTIVITATE

 • ALMA VIVA GROUP SRL
 • CONELTEX SRL
 • ECUATOR HOLDING SRL
 • GENERAL CONSTRUCT SRL
 • HERALD SRL
 • IACOB’S SA
 • INTER-CONTI COM SRL
 • INTER-MEDIA SRL
 • LIDANA COM SRL
 • MARELBO PROD-COM SRL
 • NICOLIS PRODCOM SRL
 • RITMIC COM SRL
 • TRECATORUL COM SRL

TROFEUL DE EXCELENȚĂ PENTRU 20 ANI DE ACTIVITATE

 • ADAMARIS SRL
 • FEROVALI SRL
 • IMPTAX SRL
 • ROMPEISAJ SRL
 • SAMI PLASTIC SA
 • TUDIA SRL

PREMII SPECIALE

TROFEELE SPECIALE PENTRU PARTENERIAT DINAMIC ȘI DURABIL CU CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE SUCEAVA ÎN ANUL 2018

 •  ACCEPT SOFTWARE SRL
 • AMBRO SA
 • AUTODEL HOLDING SRL
 • AUTOTEHNOROM SRL
 • BILCO TURISM SRL
 • B.G. MEDIA
 • DAREX AUTO SRL
 • DORNA MEDICAL SRL
 • DRU-PO SRL
 • FRITEHNIC SRL
 • SIDEM SRL

SPONSORI

 • AUTO SCHUNN
 • BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
 • BANCA TRANSILVANIA
 • BETTY ICE
 • BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE
 • ELSIRA
 • ENEL ROMÂNIA
 • EVELON STAR
 • FLORĂRIA CRYSTAL
 • GENERALI ROMÂNIA
 • GROUPAMA ASIGURĂRI
 • HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL
 • MASPEX ROMÂNIA
 • ROMFOUR AUTORULATE
 • SELGROS ROMÂNIA