Firmele care au obligatia de auditare a situatiilor financiare trebuie sa organizeze activitatea de audit intern cat mai repede, pentru ca termenul limita de depunere a situatiilor financiare anuale aferente anului 2021 se implineste pe data de 30 mai 2022.

Sunt obligate sa faca audit intern firmele supuse auditului statutar care indeplinesc, timp de doua exercitii financiare consecutive, criteriile de marime prevazute de lege.

Criteriile sunt urmatoarele:
totalul activelor depaseste 16 milioane de lei;
numarul de angajati este mai mare de 50;
cifra de afaceri neta este de peste 32 milioane de lei.

Citește mai mult