Vă comunicăm că, în anul 2021, Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale are prevăzute pentru vânzare în Programul anual de valorificare, următoarele produse:

1.    Produse din domeniul industriei chimice: Bicromat de sodium, Bioxid de titan, Borax, Colofoniu, Criolit, Hârtie de scris, tipărit şi desenat, Mercur, Schellac, Sulf măcinat, Tananţi extracţie;
2.    Produse din domeniul industriei textile-pielărie: Bumbac fibră, Piei naturale semifinite, Talpă bovine, crupon flexibil;
3.    Produse din domeniul industriei de construcţii şi metalurgice: Oţel beton, Tablă zincată, Tevi instalaţii, Cherestea foioase, Antimoniu, Burlane de tubaj, Cadmiu, Cobalt, Cupru, Electrozi de grafit, Ferocrom 65%, Feromangan 75%, Feromolibden 60%, Ferosiliciu 75%, Ferosilicomangan 80%, Ferotitan 20%, Ferovanadiu 40%, Ferowolfram 72%, Material mărunt c. f., Metale dure-tip Relit, Nichel, Plumb electrolitic, Profite grele, Profite mijlocii şi uşoare, Ţevi conducte, Ţevi construcţii din oţel carbon, Tevi extracţie, Ţagle relaminare, Ţagle oţel, Ţagle ţevi, Zinc;
4.    Produse din domeniul industriei petroliere: benzină, păcură.
Vă adresăm rugămintea de a promova această informare privind valorificarea produselor disponibile din rezervele de stat în rândul membrilor dumneavoastră, în vederea identificării în momentul actual a direcţiilor de acţiune pe care le putem întreprinde pentru valorificarea corespunzătoare a produselor sus menţionate, adăugând în acest fel venituri suplimentare bugetului de stat, prin vânzarea produselor, cât şi prin colectarea taxelor specifice acestui tip de comerţ.
Pentru a veni în sprijinul celor interesaţi, în vederea unei documentări corecte şi a informării actualizate, cu privire la produsele propuse la valorificare si principalele lor caracteristici tehnice, vă invităm să urmăriţi site-ul www.anrsps.gov. ro, secţiunea „Valorificare stocuri”, precum şi site-ul www.brm.ro.
Totodată, pe această cale ne exprimăm dorinţa şi disponibilitatea de a purta în permanenţă un dialog deschis şi transparent cu dvs., conştienţi fiind că îndeplinirea activităţii de valorificare a acestor produse industriale disponibile va contribui atât la suplimentarea bugetului de stat, cât şi la creşterea veniturilor din activităţile specifice ale societăţilor comerciale interesate de cumpărarea acestor produse.