Convocator

Convocator 15 decembrie 2015

Punctul 1 – RA al CCI Suceava mai 2012 – noiembrie 2015

Punctul 5 – Depunere candidatura colegiul de conducere

Punctul 6 – Depunere candidatura presedinte

Punctul 8 – Plan de activitati 2016 şi obiectivele CCI Suceava

Punctul 9 – Modificarea Statutului CCI SV

Punctul 10 – Regulamentul de arbitraj al CA CCI SV si a normelor privind taxele

Punctul 11 – Tarife şi taxe servicii CCI Suceava