Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de 21 de luni, în intervalul 25 octombrie 2019 – 24 septembrie 2021, iar principalele rezultate obținute sunt: organizarea a 2 conferințe de lansare, a 6 caravane pentru distribuirea rezultatelor studiului realizat în cadrul proiectului, informarea publicului țintă prin transmiterea a 18 newsletter-e lunare, precum și prin derularea unei campanii mass-media și on-line, organizarea a 36 de prezentări și a 4 workshop-uri de informare pentru IMM-uri, furnizarea de programe de inițiere/calificare/recalificare/perfecționare/specializare către minim 330 de angajați, amenajarea și dotarea unei săli pentru derularea activităților proiectului, realizarea unui studiu regional și sprijinirea a 36 de IMM-uri, prin servicii personalizate, în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă.