Camera de Comerţ şi Industrie Suceava organizează, ca în fiecare an, evenimentul Gala Excelentei in Afaceri, eveniment care își propune în primul rând să prezinte într-un cadru festiv atât Topul Firmelor cât și să răsplătească și felicite firmele sucevene care au obținut performanță și excelează în activitate.

 

Evaluarea nivelului de performanță şi stabilirea clasamentelor pe domenii, grupe de activitate şi grupe de mărime a firmelor, se realizează în baza unei metodologii de către Comisiile pentru realizarea Topului Firmelor, constituite pe domeniile respective. Astfel, sunt prevăzute la nivel teritorial 6 domenii ale Topului: Cercetare – Dezvoltare şi High-Tech; Industrie; Agricultură, Silvicultură şi Industrie Alimentară; Construcţii; Servicii; Comerţ, Export, Turism, împărţirea domeniilor pe grupe de activitate realizându-se în baza Codului CAEN, al obiectului de activitate, declarat pe propria răspundere a firmelor în situaţiile financiare anuale. Indicatorii utilizaţi pentru clasificarea firmelor sunt: cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficienţa utilizării resurselor umane, eficienţa utilizării capitalului angajat.

Sursele de informații utilizate în întocmirea Topului sunt cele din situaţiile financiare ale societăţilor  pentru anul anterior, conforme cu Directivele Europene, furnizate de Ministerul Finanţelor Publice; informaţii despre firmele legal înregistrate în România, furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului și informaţiile despre firme, rezultate din activitatea camerelor judeţene. Sunt admise în topurile judeţene de firme entităţile care sunt comercianţi conform legii şi îndeplinesc simultan următoarele condiţii, cu privire la datele de bilanţ depus pentru anul anterior: profit din exploatare pozitiv; cifră de afaceri de minim 100 000 lei în cazul microîntreprinderilor şi minim 250 000 lei în cazul celorlalte entități.

Clasificarea întreprinderilor pe clase de mărime se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, care stabileşte criteriile de încadrare a firmelor, după cum urmează: Microîntreprinderi – au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei, întreprinderi mici – au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei, întreprinderi  mijlocii – au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro și întreprinderi mari – au între 250 şi 999 de salariaţi.

La nivel național, anul 2017 a fost caracterizat printr-o creștere a PIB-ului cu 7% față de anul 2016, Regiunea Nord Est contribuind cu un procent de 10% la realizarea PIB-ului național, județul Suceava realizând o valoare a PIB-ului de 15,49 mld. lei.

În scopul realizării unei analize economice cât mai fidele a mediului de afaceri din județul Suceava, utilizând sisteme informatice de centralizare a datelor, analizăm și informații privind evoluția indicatorilor derivați din cifra de afaceri, numărul de angajați sau rata profitului din exploatare.

În acest sens, putem promova un top al companiilor din Județul Suceava funcție de cifra de afaceri, menționând că a fost realizat în baza situațiilor financiar-contabile ale anului 2017 depuse de către firme și publicate pe site-ul Ministerului de Finanțe și nu are în vedere o analiză a bilanțului consolidat în cadrul unui grup de firme, ci analiza individuală a fiecărei societăți. De asemenea, trebuie menționat că, prin raportare la anii anteriori dar și la datele pe care Camera de Comerț și Industrie le deține, până la data publicării prezentului clasament Betty Ice SRL nu are publicate aceste informații, compania urmând procedurile legale aferente preluării sale de către Unilever.

Analiza celor 30 de companii, raportată la cifra de afaceri, relevă comparativ cu anii anteriori intrarea în top a 4 companii care au înregistrat o creștere semnificativă, respectiv Trutzi SRL, Romfour Tur SRL, S.M. Global Trade SRL, Primagra SRL. De asemenea, se poate observa o creștere cu 10%, a cifrei de afaceri față de anul 2016.

 

Nr. Denumire Companie Cifra de afaceri
1. EGGER ROMANIA SRL 1,536,948,231
2. AMBRO SA 329,281,701
3. EGGER TECHNOLOGIA SRL 321,301,107
4. MARELVI IMPEX SRL 249,700,934
5. VALVIS HOLDING DISTRIBUTION SA 243,270,372
6. SAVCOM SRL 223,768,584
7. DORNA LACTATE SA 189,515,402
8. CARPATHIAN SPRINGS SA 186,044,386
9. CONCRET CONSTRUCT A.G. SRL 163,160,012
10. EUROSPEED SRL 152,405,571
11. ECUATOR SRL 132,154,090
12. OLINT COM SRL 117,404,587
13. ORIENT SRL 109,472,374
14. TRUTZI SRL 101,952,664
15. ROMFOUR TUR SRL 99,072,804
16. ALBERTEMMA SRL 90,581,356
17. TEHNO WORLD SRL 90,349,185
18. SYMMETRICA SRL 87,350,741
19. GENERAL CONSTRUCT SRL 87,018,124
20. EGGER RETAIL PRODUCTS SRL 82,018,648
21. HARIVEX COM SRL 78,910,540
22. EXPERT IBB CONSTRUCT SRL 78,110,235
23. SIDEM SRL 77,127,018
24. KILLER SRL 75,008,941
25. S.M. GLOBAL TRADE SRL 69,609,390
26. MOPAN SUCEAVA S.A. 69,375,431
27. ACET SA 63,324,581
28. PRIMAGRA SRL 62,559,615
29. ALBERTINO STAR SRL 61,433,404
30. MARELBO PROD-COM SRL 59,729,783