Micro-întreprinderile și întreprinderile mici, întreprinderile neagricole mici existente și nou înființate, PFA și alte forme de organizare autorizate pot obține, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, fonduri de maximum 70.000 de euro, respectiv 200.000 de euro pentru dezvoltarea unor afaceri neagricole în mediul rural.

 

MADR a lansat Ghidurile Solicitantului pentru măsurile 6.2. – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole și 6.4. – Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole, iar acestea vor rămâne în faza de consultare publică până la data de 07 martie 2016.

Prin aceste două sub-măsuri se vor  acorda fonduri nerambursabile pentru fermieri sau membrii unei gospodării agricole, micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi înființate sau cu o vechime de maximum trei ani fiscali consecutivi pentru activități care nu vizează domeniul agriculturii și care conduc la dezvoltarea economică a zonelor rurale prin crearea de locuri de muncă, obținerea de venituri alternative și scăderea gradului de dependență față de sectorul agricol.

Ambele măsuri sprijină dezvoltarea unor activități neagricole în mediul rural, precum: activități de producție – fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, marochinărie, articole din hârtie și carton, produse chimice, farmaceutice, activități de prelucrare a produselor lemnoase, activități meșteșugărești, activități turistice – servicii agroturistice de cazare, agrement și alimentație publică, servicii medicale, sanitar-veterinare, reparații mașini, consultanță în domeniile contabil, juridic, audit, servicii în tehnologia informației, furnizarea de servicii, inclusiv construcții, reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente desfășurării activităților, fabricarea de peleți și brichete din biomasă etc.

Valoarea sprijinul financiar, pentru sub-măsura 6.2., este de 50.000 de euro/proiect, cu excepția  activităţilor de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/proiect, în baza unui Plan de afaceri, iar pe sub-măsura 6.4. se acordă maximum 200.000 euro/beneficiar pe durata a trei exerciții financiare consecutive, cu excepția  întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, pentru care sprijinul nu depășește suma de 100.000 euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive.

Spre deosebire de sub-măsura 6.2., linia de finanțare 6.4. oferă fonduri și pentru activitățile non-agricole existente deja, nu doar pentru inițierea unor noi afaceri.

Analizând ghidurile lansate, specialiștii Camerei de Comerț și Industrie Suceava, au identificat o serie de criterii de selecție care descurajează înființarea de startup-uri în mediul rural și care, în același timp, dezavantajează antreprenorii care vor să-și deschidă o afacere în sfera serviciilor.

Prin efectuarea autoevaluării (prescoring-ului), rezultă că în cadrul sub-măsurii 6.2. – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole sunt încurajate investițiile în agroturism – pensiuni agroturistice și/sau servicii de agrement desfășurate în zone cu destinații ecoturistice și zone cu arii naturale protejate dacă investiția este realizată de întreprindere existentă, proiect care ar putea primi maximum 95 de puncte sau același tip de proiect realizat de o întreprindere nouă, dar care va fi punctat cu maximum 80 de puncte. Întreprinderile existente care vor aplica pentru finanțarea unui proiect neagricol având drept activitate de bază producția vor putea fi punctate cu maximum 80 de puncte, iar cele care vor livra servicii cu maximum 75 de puncte. Un dezavantaj îl vor avea startup-urile care vor putea obține, funcție de tipul de activitate, un maximum de 65 de puncte, respectiv 60.

Sub-măsura 6.4. – Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole permite, la fel ca și în cazul precedent, permite realizarea aceleiași tip de investiție în agroturism – pensiuni agroturistice și/sau servicii de agrement desfășurate în zone cu destinații ecoturistice și zone cu arii naturale protejate. La fel, funcție de tipul de activitate – producție sau servicii și de faptul că întreprinderea are cel puțin trei ani cu profit operațional sau este nou înființată, punctajul maxim se încadrează între 70 și 80 de puncte pentru întreprinderile vechi, respectiv 45 și 35 de puncte pentru întreprinderile nou înființate care nu stimulează activitățile turistice.

Grafic privind punctarea criteriilor de selecție pentru sub-măsura 6.2.

Capture 62

*exceptând domeniul turismului

**CS – criteriu de selecție

Grafic privind punctarea criteriilor de selecție pentru sub-măsura 6.4.

Capture 64

*exceptând domeniul turismului

**CS – criteriu de selecție

 

Eventualele observații pot fi transmise până pe data de 07 martie la adresa de consultare@afir.info.