În contextul „Pactului verde european”, Comisia Europeană a adoptat strategia „De la fermă la consumator” (F2F), care urmărește să sprijine tranziția către un sistem alimentar sustenabil.

Strategia F2F a anunțat o inițiativă pentru un cadru pentru sisteme alimentare sustenabile, pe care Comisia Europeană o va prezenta în 2023. Acest sondaj va colecta opiniile întreprinderilor mici și mijlocii cu privire la această inițiativă de politică, la care se poate raspunde  până la 30 oct 2022

Cadrul pentru sisteme alimentare sustenabile va fi o lege-cadru orizontală, menită să faciliteze tranziția către sustenabilitate și să asigure faptul că alimentele introduse pe piața UE devin din ce în ce mai sustenabile. Acesta va stabili definiții, principii generale și obiective și va pune bazele pentru definirea cerințelor și a responsabilităților pentru toți actorii din sistemul alimentar al UE. El va include, de asemenea, dispoziții privind un cadru de etichetare privind sustenabilitatea produselor alimentare și dispoziții privind achizițiile publice durabile de produse alimentare. Cadrul va oferi consumatorilor și autorităților publice posibilitatea de a face alegeri alimentare sustenabile. Prin intermediul cadrului pentru sisteme alimentare sustenabile vor fi introduse, de asemenea, noi sisteme de guvernanță pentru o implicare mai activă a cetățenilor și a părților interesate.

Link chestionar online: https://bit.ly/3cETCxr, cu rugămintea să folosiți la secțiunea ”I. Information about the business or organisation you represent”, 1. If you received this questionnaire from your local Enterprise Europe Network (EEN) member, please enter the EEN member’s 7-digit ID Number (EEN members themselves may also reply, but you do not need to be a member of the EEN to participate in this survey) ID-ul RO00362, ID-ul Camerei de Comerț și Industrie Suceava.