Standardul furnizează conceptele fundamentale, principiile şi vocabularul pentru sistemele de management al calităţii şi constituie baza pentru alte standarde referitoare la SMC, fiind destinat implementării eficace şi eficiente a unui SMC. Standardul se utilizează împreună cu SR EN ISO 9001.

Standardul urmăreşte creşterea conştientizării unei organizaţii privind obligaţiile şi angajamentul său de a răspunde necesităţilor şi aşteptărilor clienţilor săi şi ale părţilor interesate şi de a le obţine satisfacţia cu produsele şi serviciile sale.

Standardul cuprinde şapte principii de management al calităţii care sprijină conceptele fundamentale; pentru fiecare principiu de management al calităţii, există un „enunţ” care-l descrie, un „raţionament” care explică de ce organizaţia ar trebui să ia în considerare principiul, „beneficiile principale” care sunt atribuite principiilor şi „acţiunile posibile” pe care le poate întreprinde o organizaţie în aplicarea principiului. Cele şapte principii sunt: orientarea către client, leadership, angajamentul personalului, abordare pe bază de proces, îmbunătăţire, luarea de decizii pe bază de dovezi şi managementul relaţiilor.

Standardul conţine termeni şi definiţii care se aplică tuturor standardelor referitoare la managementul calităţii şi la SMC elaborate de ISO/TC 176, precum şi altor standarde referitoare la SMC specifice unui anumit sector, bazate pe aceste standarde, la momentul publicării.

Termenii şi definiţiile sunt aranjate în ordine conceptuală şi anume termeni referitori la: organizaţie, activitate, proces, sistem, cerinţe, rezultat, date, informaţii şi documente, client, caracteristică, determinare, acţiune şi audit.

Anexa A a standardului include un ansamblu de diagrame ale sistemelor de concepte, care reprezintă ordonarea lor.

Pentru comenzi:  Centrul Zonal de Informare şi Vânzări ASRO – Suceava

Tel: 0230 521 506, 0744 678 019, e-mail: monica.esi@ccisv.ro