La nivelul județului Suceava, sectoarele de activitate cele mai semnificative, din punct de vedere al rezultatelor economico-financiare, au fost:

 • Comerțul cu ridicata și amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor;
 • Industria prelucrătoare;
 • Transporturile și depozitările;
 • Construcțiile.

Firmele cu cele mai semnificative cifre de afaceri au desfășurat activități în domeniul fabricării de furnire și panouri din lemn, fabricarea hârtiei și cartonului, fabricarea altor produse chimice organice, de bază, comerț cu ridicata al băuturilor, comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio și televizoarelor, comerț cu ridicata nespecializat, producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate, fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic, fabricarea înghețatei.

Condițiile social – istorice de dezvoltare a ţării şi-au pus amprenta şi asupra industriei județului Suceava, care s-a reorganizat conform noilor principii ale economiei de piață, fiind într-o continuă dinamică. Ramurile industriale reprezentative din județ sunt:

 • industria lemnului, dezvoltată în corelație directă cu suprafața fondului forestier;
 • industria alimentară, care se dezvoltă în corelație directă cu agricultura județului, fiind bazată în principal pe prelucrarea produselor animaliere (lapte, carne);
 • industria ușoară, reprezentată prin societăți de confecții şi tricotaje, a pielăriei şi încălțămintei;
 • industria construcțiilor de mașini, reprezentată prin societățile care fabrică scule şi rulmenți.

Conform datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului, situația generală a agenților economici în 2021, comparativ cu anul 2020, se prezintă astfel:

Capture

 

INDICATORI Anul de referință Evoluția indicatorilor
2020 2021
Înmatriculări PFA, II, IF 622 831 +33,60%
Înmatriculări Societate în Nume Colectiv 0 0
Înmatriculări Societate în Comandită Simplă 0 0
Înmatriculări Societate cu Răspundere Limitată 1.698 2.284 +34,51%
Înmatriculări Societate pe Acțiuni 0 1
Înmatriculări Regie autonomă 0 0
Înmatriculări Societate cooperativă 0 0
Înmatriculări Alte persoane juridice 8 8 0%
Total Înmatriculări 2.328 3.124 +34,19%
Radieri 1.027 1.235 +20,25%

Sursa datelor: ONRC Statistici

Analiza acestor indicatori sintetizează următoarele aspecte:

 • numărul total al operatorilor economici nou-înmatriculați a crescut, în anul 2021, cu 34,19% față de anul 2020;
 • cea mai importantă creștere se observă la numărul de societăți cu răspundere limitată înregistrate în registrul comerțului, în cazul PFA, II, IF se constată o creștere a înmatriculărilor cu peste 33%
 • numărul de radieri a crescut cu 20,25% în anul 2021.