carpathia-unesco-header

Obiectivul general al proiectului este promovarea culturii și istoriei locale și creșterea gradului de vizibilitate și valorificare turistică a monumentelor importante din zonele Svidnik/SK, Suceava și Siret/RO și Cernăuți/UA prin crearea și promovarea unei traseu turistic de frontieră care va lega între ele monumentele UNESCO, monumentele culturale de importanță națională și instituțiile culturale relevante, atracțiile naturale din zonă, turismul sau serviciile turistice conexe din zona acoperită de traseu.

Traseul va acoperi 4 țări: România, Slovacia, Ungaria, Ucraina. Obiectivul general este creșterea numărului de turiști care vizitează regiunile traversate de traseu.

Proiectul îşi propune să creeze prima rută turistică transfrontalieră din zona Carpaţilor axată pe monumente UNESCO şi situri naturale NATURA 2000, dar şi să realizeze o serie de materiale digitale şi tipărite destinate promovării acesteia în rândul agenţiilor de turism şi turiştilor. Această ruta va fi interconectată cu reţeaua de atracţii turistice naturale şi de agrement din zonă şi cu reţeaua de servicii turistice (transport, cazare, masa, etc). Ruta se va întinde pe patru ţări, România, Slovacia, Ungaria, Ucraina.

În cadrul proiectului vor fi promovate mai multe atracții țintă, printre care Biserica Sf. Treime din Siret, cea mai veche biserică voievodală aflată în funcțiune în Moldova, aria protejată NATURA 2000 – Lacul Siret – Rogojeşti, bisericile din Pătrăuţi şi Arbore, ambele monumente UNESCO, aria naturală protejată Natura 2000 – pădurea Pătrăuţi, bisericile Sf. Arhanghel Mihail Ladomirova şi Sf. Nicolae Bodruzal din Slovacia, ambele monumente UNESCO, şi biserica aria naturală protejată „Horny tok Ondavy” Muzeul Udolie Smrti, tot din Slovacia, precum și Universitatea din Cernăuți, monument UNESCO și Lacul Lebedelor din satul Chortoria, Regiunea Cernăuți, ambele din Ucraina. Pe lângă acestea, vor fi promovate și alte monumente UNESCO de pe traseu, care vor fi incluse în ruta turistică a monumentelor suport.

Finanțarea proiectului se face prin Programul de Cooperare Transfrontalieră ENI Ungaria – Slovacia – România – Ucraina 2014-2020, iar valoarea acestuia este de 400.158,24 euro, din care 360.142,40 euro sunt fonduri nerambursabile.

Date de contact și noutăți despre activitățile proiectului: Camera de Comerț și Industrie Suceava – 0230.521.506, office@ccisuceava.ro ;

Pagina proiectului

carpathia-unesco -footer