Implementat de către Camera de Comerț și Industrie Suceava, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociația ”CONSENSUAL”.

Obiectivul general constă în promovarea ocupării sustenabile și calitative forței de muncă, sprijinirea mobilității forței de muncă prin implementarea unor măsuri de îmbunătățire a accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal și non-formal, actualizarea cunoștințelor, aptitudinilor și competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională, în județele Regiunii Nord – Est.

Beneficiarii direcți ai activităților proiectului vor fi 330 de angajați și 36 de IMM-uri din domeniile identificate conform SNC si SNCDI sau întreprinderile care intenționează să-și adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă menționate anterior.

Pagina proiectului