Camera de Comerț și Industrie Suceava anunță relansarea înscrierilor pentru cursul de bucătar, organizat în cadrul  IMPULS – Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul companiilor din Regiunea Nord-Est”, cod MySmis 128044.

De ce să te înscrii?

Participarea la acest curs este 100% finanțată în cadrul proiectului “IMPULS – Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul companiilor din Regiunea Nord-Est” și se finalizează prin  obținerea calificării de bucătar.

Informații detaliate despre curs poți obține din fișa de prezentare.

Cine poate participa?

Persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

*        Angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial);

*        Studii minime finalizate (învăţământ general obligatoriu – 8/10 clase);

*        Au resedința sau domiciliul în regiunea Nord Est;

*        Desfășoară activitatea în județul Suceava, în cadrul unui IMM cu obiect de activitate conform SNC și SNDCI;

*        Nu beneficiază sau nu au beneficiat de alte activități prin POCU/82/3/12.

Cum te înscrii?

Contacteaz-o pe colega noastră, Larisa Sârghie – Expert selecție grup țintă, la numărul de telefon 0721935642 sau prin e-mail larisa.sarghie@ccisuceava.ro!

Mai multe detalii despre condițiile de înscriere și participare poți afla din Metodologia de selecție a grupului țintă.

 

*Camera de Comerț și Industrie Suceava organizează cursurile în calitate de beneficiar cadrul proiectului ”IMPULS – Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul companiilor din Regiunea Nord-Est”, cod MySmis 128044 este implementat de Camera de Comerț și Industrie Suceava în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociația ”CONSENSUAL” și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

*Cursul este acreditat de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC), cursanţii obţinând la finalul cursului, în urma unui examen, un certificat de calificare  recunoscut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educaţiei și Cercetării şi Autoritatea Naţională pentru Calificări, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă  competenţele dobândite.