Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027 a publicat luni, 21 august 2023, Ghidul Solicitantului pentru Apelul PR/NE/2023/PI2/RSO1.2/1 „Transformarea digitală a IMM-urilor orientată către creșterea intensității digitale“- Apel Pilot în parteneriat cu Banca Mondială, Prioritatea 2 „O regiune mai digitalizată”.

Prin acest apel-pilot, dezvoltat în parteneriat cu Banca Mondială, se urmărește transformarea digitală a IMM-urilor din Regiunea Nord-Est prin investiții pentru sprijinirea utilizării de instrumente, echipamente și servicii digitale.

Solicitanți eligibili:

 • Microîntreprinderi care propun investiții în Regiunea Nord-Est, în mediul urban;
 • Întreprinderi mici și mijlocii care propun investiții în Regiunea Nord -Est, în mediul urban sau rural.

Alocarea financiară este de  31.000.000 Euro.

Activități sprijinite:

 • servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de digitalizare de care are nevoie IMM-ul, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și descrise în Studiul de fezabilitate digitală, să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare;
 • achiziționarea de hardware TIC și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv pentru E-Commerce, IoT (Internet of Things), etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere în funcțiune;
 • realizarea de rețele LAN/WiFi;
 • achiziționarea licențelor software, achiziționarea și/sau dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Mangement), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), soluții E-Commerce, mail-room-uri digitale, realitate virtuală/augmentată, tehnologii Blockchain, etc. și integrarea acestora în BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul;
 • achiziționarea unui website de prezentare a companiei;
 • servicii social media pe perioada implementării proiectului;
 • achiziționarea/utilizarea pe perioada de implementare a proiectului, a unui nume de domeniu nou;
 • servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;
 • achiziția de servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare a proiectului;
 • achiziționarea de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/ găzduire/rețele, pe perioada de implementare a proiectului;
 • instruirea de către terți a personalului care va utiliza produsele implementate/achiziționate și a personalului care va asigura mentenanța, dacă este cazul, în situația în care acest serviciu nu este inclus în prețul de furnizare al echipamentelor/software-ului;
 • servicii de auditare tehnică – un raport de audit tehnic care confirmă îndeplinirea/utilizarea tehnologiilor DESI 2019 asumate în cererea de finanțare.

Apelul de proiecte este necompetitiv, iar cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 1 octombrie 2023, ora 10:00 – 30 noiembrie 2023, ora 10.00.

Documentele sunt disponibile aici.

www.fonduri-structurale.ro are experiență în scrierea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene și de la stat, dobândită de-a lungul timpului în cadrul a numeroase proiecte de succes, coordonate atât din poziția de beneficiar, cât și din cea de consultant. Pentru mai multe detalii despre cum vă putem sprijini în depunerea unei cereri de finanțare în cadrul prezentului apel vă rugăm să ne scrieți la structuralcg@fonduri-structurale.ro

Sursa: fonduri-structurale.ro