Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare anunță prelungirea până la data de 15.11.2022, ora 17.00, a apelurilor aferente Ghidului Solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor pentru  sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul întreprinderilor, Axa Prioritară 11, Obiectivul Specific 11.1 Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al întreprinderilor, aprobat prin Ordinul MIPE nr. 2639/28.09.2022, cu modificările ulterioare.

OM 2850/25.10.2022