AM POIM a lansat vineri, 19 august 2022,  spre consultare publică, Ghidurile pentru:

  1.  „Sprijinirea IMM-urilor și a întreprinderilor mari în implementarea unor măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice a clădirilor industriale și construcțiilor anexe și a clădirilor pentru prestări servicii și construcții anexe”;
  2. „Sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul întreprinderilor”.

Solicitanţii eligibili sunt:

  • Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și
  • Întreprinderi mari

Ghid îmbunătățirea eficienței energetice – clădiri industriale și construcții conexe

Bugetul alocat apelurilor de proiecte este de 200.000.000 euro.

Valoarea minima eligibilă a finanţării nerambursabile acordate pentru un IMM ) este de 50.000 euro, iar valoarea maximă eligibilă a finanţării nerambursabile acordate nu poate depăși 500.000 euro.

Activităţile finanţabile în cadrul Obiectivului specific 11.1:

  • lucrări de reabilitare termică a anvelopei clădirilor și construcții anexe și clădiri pentru prestări servicii și construcții anexe, inclusiv pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol, a șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii, excepție făcând lucrările privind consolidări seismice.

Potrivit documentului, proiectele vor putea fi depuse în perioada 15 octombrie – 15 noiembrie 2022.

Descarcă ghidul

Ghid producție de energie din surse regenerabile pentru consum propriu

Bugetul alocat apelului  de proiecte este 200.000.000 euro, iar valoarea minimă acordată este de 50.000 euro și cea maximă de 500.000 euro.

Sunt sprijinite următoarele categorii de activități:

  • investiții în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile (cu excepția biomasei) destinate consumului propriu de energie, care se încadrează în capacitatea de producție specifică prosumatorului definit potrivit art. 3 pct. 95, din Legea nr. 123/2012 energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare. În categoria surselor de energie regenerabile se încadrează utilizarea surselor definite la art. 2 lit. m) din Ordonanța de Urgență nr. 112/2022.
  • investiții în lucrări de modernizare/reabilitare/creșterea puterilor instalate, înțelegând prin aceasta adăugarea la instalațiile de cogenerare/trigenerare existente a unor  instalații noi de producere a energiei din surse regenerabile de energie.

Descarcă ghidul

Pentru ambele documentele, propunerile și sugestiile publicului pot fi trimise la sediul din Șos. București-Ploiești, nr. 1 – 1B, Victoria Office – intrarea str. Menuetului, nr. 7, București, sector 1 și / sau pe adresa de email: secretariat.dgpim@mfe.gov.ro, în termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunț.

Sursa: fonduri-structurale.ro