Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a actualizat luni, 27 iunie 2022, ghidurile specifice pentru apelul de proiecte aferente Investiției 1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale și pentru apelul de proiecte preidentificate aferent Investiției 2 – Modernizarea/crearea de muzee și memoriale, din cadrul Componentei 11 – Turism și Cultură, din Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Principalele modificări au în vedere posibilitatea transmiterii avizelor/autorizațiilor/certificatelor ulterior depunerii cererii de finanțare, dar nu mai târziu de data semnării contractului de finanțare. În acest sens, la depunerea cererii de finanțare se va transmite angajamentul de transmitere a documentelor și documentele justificative cu privire la demersurile întreprinse pentru obținerea acestora.

Solicitanții eligibili trebuie să transmită cererea de finanțare și documentele suport conform ghidurilor specifice pentru cele 2 apeluri de proiecte, prin platforma pentru depunerea proiectelor de investiții până la data de 15 iulie 2022, ora 24.00.

Descarcă ghidurile

Investiția 1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale – Alocarea apelului de proiecte este de 460.149.383 lei, echivalentul a 93,475 mil. euro

Prin ghidul aferent acestei investiții, se acordă sprijin financiar pentru modernizarea /reabilitarea obiectivelor (siturilor) turistice cu impact național și internațional, identificate în zonele de destinație optimă. Ghidul se adresează tuturor proiectelor și solicitanților incluși în rutele turistice/culturale și selectați în vederea restaurării.

Investiția I2. Modernizarea/crearea de muzee și memoriale – Alocarea apelului de proiecte este de 337.106.496 lei, echivalentul a 68,48 mil. euro

Prin ghidul aferent acestei investiții, se acordă sprijin financiar pentru dezvoltarea turismului cultural prin modernizarea/crearea muzeelor și memorialelor dedicate opresiunii și conflictelor. Ghidul se adresează muzeelor/memorialelor preidentificate în cadrul Componenta C11 –Turism și cultură, Investiția I2., din Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Sursa: MIPE