Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) a publicat marți, 11 iulie 2023, metodologia actualizată de selecție a partenerilor din cadrul proiectului „Competențe în tehnologii avansate pentru IMM-uri”, finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 7 „Transformare digitală”, Operațiunea D. „Competențe digitale, capital uman și utilizarea internetului”, Investiția I19.

Metodologia de selecție a partenerilor a fost completată după cum urmează: la secțiunea 6.1 – Tipurile de parteneri eligibili:

„Partenerii trebuie să fie persoane juridice (excluse persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau echivalent), existând posibilitatea ca aceștia să se organizeze într-o formă legală de asociere, respectiv printr-un contract de parteneriat, încheiat în formă autentică în care sunt stabilite drepturile și obligațiile fiecăreia dintre părți, conform legislației în vigoare. Se poate accepta ca la depunerea dosarului, Acordul de Asociere să fie semnat electronic / olograf de către toți membrii acesteia, urmând ca în cazul în care asocierea va fi selectată, aceasta să depună acordul de asociere în formă autentică (încheiat la un notariat public) până la data semnării acordului de Parteneriat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Nedepunerea acordului de asociere în formă autentică până la data semnării acordului de Parteneriat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României duce la pierderea calității de partener în cadrul proiectului.”

Descarcă metodologia

De asemenea, ADR a publicat și centralizatorul cu răspunsurile de clarificare la solicitările venite din partea părților interesate în perioada de depunere a candidaturilor aferente procedurii de selecție a partenerilor.

Pentru detalii suplimentare referitoare la procedura de selecție, adresa de contact a echipei de proiect este: secretariat.competente@adr.gov.ro.

Sursa: Autoritatea pentru Digitalizarea României