Clădire în municipiul Botoșani, (Calea Națională nr. 32), în vecinătatea Carrefour și Kaufland, la 0,5 km de linia ferată (gara Botoșani), construită în 1992, structură pe stâlpi de beton și grinzi, care permite compartimentare funcție de necesități!

Are acces aprovizionare mărfuri direct din strada principală cu acces trafic greu, curte cu platformă betonată (600 mp), și 30 locuri de parcare.

Are asigurată alimentarea cu energie electrică (220/380 V), post TRAFO de 20 MV putere de alimentare, gaze naturale, rețea de apă-canal.

Spațiile de la parter (610 mp) se închiriază integral sau parțial, în spații compartimentate /recompartimentate funcție de solicitare. Se pretează pentru depozite, depozite frigorifice, producție, activități comerciale.

Spațiilel de la etaj 1 (1795 mp) se închiriază integral sau parțial, se pot recompartimenta și se pretează pentru producție și birouri. Accesul se face cu 4 lifturi de marfă și persoane.

Spațiile au instalații de iluminat, încălzire, apă și canalizare, grupuri sanitare.

Clădirea oferă un mare potențial de dezvoltare pentru diferite domenii de activitate!

Pentru detalii și schița spațiilor firmele interesate se pot adresa la email: scjatexsa@gmail.com,

tel: 0744799629 – dl Aroșoaie Alexandru, administrator.