Comisia Europeană a adoptat ieri, 5 iulie 2022, o nouă agendă europeană pentru inovare cu scopul de a poziționa Europa în avangarda noului val de inovare și întreprinderi nou-înființate în domeniul tehnologiei profunde. Această inițiativă va ajuta Europa să dezvolte și să introducă pe piață tehnologii noi care să abordeze cele mai presante provocări societale.

Noua agendă europeană pentru inovare este concepută pentru a poziționa Europa ca actor principal pe scena mondială a inovării. Europa dorește să fie un spațiu în care cele mai mari talente colaborează cu cele mai bune întreprinderi și în care inovarea în domeniul tehnologiei profunde prosperă, aducând, pe întregul continent, soluții inovatoare radicale care vor constitui o sursă de inspirație pentru întreaga lume.

Bazată pe spiritul antreprenorial, pe excelența științifică, pe forța pieței unice și pe valorile democratice ale societăților europene, noua agendă pentru inovare urmărește, în special:

  • să îmbunătățească accesul la finanțare pentru întreprinderile nou-înființate și pentru cele în curs de extindere din Europa, de exemplu prin mobilizarea surselor neexploatate de capital privat și prin simplificarea normelor privind cotarea la bursa de valori;
  • să amelioreze condițiile pentru a le permite inovatorilor să experimenteze idei noi în cadrul unor spații de testare în materie de reglementare;
  • să contribuie la crearea unor „văi regionale ale inovării”, care îi vor consolida și îi vor conecta mai bine pe actorii din domeniul inovării din întreaga Europă, inclusiv din regiunile rămase în urmă;
  •  să atragă și să păstreze talentele în Europa, de exemplu prin formarea a 1 milion de talente în domeniul tehnologiei profunde, prin acordarea unui sprijin mai mare femeilor inovatoare și prin inovarea cu opțiunile pe acțiuni ale angajaților întreprinderilor nou-înființate;
  • să amelioreze cadrul de politică prin clarificarea terminologiei, a indicatorilor și a seturilor de date, precum și prin sprijinirea politicilor statelor membre.

Noua agendă europeană pentru inovare stabilește 25 de acțiuni specifice în cadrul a cinci inițiative emblematice:

  • Finanțarea întreprinderilor în curs de extindere, prin care investitorii europeni, atât instituționali, cât și privați, vor fi încurajați să investească în întreprinderile europene nou-înființate din domeniul tehnologiei profunde și să beneficieze de pe urma extinderii acestora.
  • Facilitarea inovării prin intermediul spațiilor de experimentare și al achizițiilor publice, care va facilita inovarea prin îmbunătățirea condițiilor-cadru, inclusiv prin abordări experimentale cu privire la reglementare (de exemplu, spații de testare în materie de reglementare, bancuri de încercare, laboratoare vii și achiziții publice în domeniul inovării).
  • Accelerarea și consolidarea inovării în cadrul ecosistemelor europene de inovare din întreaga UE, care va sprijini crearea unor văi regionale ale inovării și va ajuta statele membre și regiunile să direcționeze cel puțin 10 miliarde EUR către proiecte concrete de inovare la nivel inter-regional, inclusiv în domeniul tehnologiei profunde pentru principalele priorități ale UE. De asemenea, această inițiativă va sprijini statele membre să promoveze inovarea în toate regiunile prin utilizarea integrată a instrumentelor politicii de coeziune și ale programului Orizont Europa.
  • Promovarea, atragerea și păstrarea talentelor în domeniul tehnologiei profunde, care va asigura dezvoltarea și fluxul de talente esențiale în domeniul tehnologiei profunde în și către UE printr-o serie de inițiative, inclusiv un program de stagii în domeniul inovării pentru întreprinderile nou-înființate și pentru cele în curs de extindere, o rezervă de talente a UE pentru a ajuta întreprinderile nou-înființate și pe cele inovatoare să găsească talente din afara UE, un program de antreprenoriat și conducere dedicat femeilor și activități de pionierat legate de opțiunile pe acțiuni ale angajaților întreprinderilor nou-înființate.
  • Îmbunătățirea instrumentelor de elaborare a politicilor, care va fi esențială pentru dezvoltarea și utilizarea unor seturi de date solide și comparabile, precum și a unor definiții comune (întreprinderi nou-înființate, în curs de extindere) care să poată sta la baza politicilor de la toate nivelurile, din întreaga UE, și pentru asigurarea unei mai bune coordonări a politicilor la nivel european prin intermediul forumului Consiliului European pentru Inovare.

Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene în România