Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Echipament informatic şi accesorii de birou, cu excepţia mobilierului şi a pachetelor software

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator Număr de referinţă: ICMPD/21.051/SUP/IBM/IT/JOR
Obiectul licitaţiei Echipament informatic şi accesorii de birou

Clasificare CPV 30000000 Echipament informatic şi accesorii de birou, cu excepţia mobilierului şi a pachetelor software

Contractul este împărțit în loturi: da

Pot fi depuse oferte pentru toate loturile

Produsele licitate Echipament informatic şi accesorii de birou (Supply of IT and Lab Equipment for the Jordanian Customs Authorities)

 

Lot nr.: 1 – Secure Web Gateway

Lot nr.: 2 – Rigid Tablets

Lot nr.: 3 – GC-MS with Headspace & Direct Mass Detector

 

Numele firmei organizatoare International Centre for Migration Policy Development (ICMPD)
Adresa Adresă: Gonzagagasse 1, 5th floor
Localitate: Vienna
Cod NUTS: AT Österreich
Cod poștal: 1010
Țară: Austria
Telefon +43 124570-0
Fax +43 124570-99
E-mail procurement@icmpd.org
Adresa paginii web Adresa principală: https://www.icmpd.org/work-with-us/procurement/
Adresa profilului cumpărătorului: https://in-tendhost.co.uk/icmpd/aspx/Home

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://in-tendhost.co.uk/icmpd/aspx/Home

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus

Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus

Persoana de contact/funcţia Frederic Brimbal
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 18/02/2022

Ora locală: 16:00

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 18/02/2022

Ora locală: 16:00

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 22/02/2022

Ora locală: 10:00

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Engleză

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro