Camera de Comerţ şi Industrie Suceava anunță organizarea cursului de „Manager resurse umane„ începând cu data de 17 martie 2018.

Cursul de „Manager resurse umane„ este un curs de perfecționare, ce își propune să furnizeze cursanților cunoștințe referitoare la instrumentele de reducere a pierderilor datorate gestionării ineficiente a resurselor umane și care pune accent pe recrutarea personalului potrivit, evaluarea obiectivă a competențelor, motivarea pentru creșterea performanței.

Acest curs este organizat în colaborare cu Consulting Group SRL, furnizor de formare profesională cu o vastă experiență în domeniu.

Obiective exprimate în competențe profesionale: consilierea celorlalți manageri în probleme de resurse umane, coordonarea desfășurării activității de RU, elaborarea politicilor și programelor de RU, coordonarea personalului din cadrul departamentului de RU, elaborarea strategiei de RU, monitorizarea costurilor de personal, monitorizarea sistemului de relații de muncă al organizației.

După absolvirea cursului de „Manager resurse umane„ se eliberează un certificat de absolvire emis de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice și recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Autoritatea Naţională pentru Calificări, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite. Certificatul de absolvire are recunoaștere internaţională dacă este tradus şi apostilat.

Cursul va avea loc la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Suceava începând cu data de 17 martie 2018. Taxa de participare este de 600 de lei/persoană, iar studenții înscriși beneficiază de o reducere de 50%.

Fişă prezentare curs

Formular de înscriere