progressio header

 

ONLINE

Vineri, 29 octombrie 2021, ora 15:30, Google Meet

Invitat special

Vivian ANDREI – Franchise Manager al

justseven

 

Afaceri de succes în pandemie este o temă actuală pe care ne propunem să o dezbatem împreună cu dumneavoastră în cadrul workshop-ului organizat de Camera de Comerț și Industrie Suceava, partener în cadrul proiectului ”Dezvoltarea învățământului terțiar universitar în sprijinul creșterii economice”, acronim PROGRESSIO.

Evenimentul se adresează membrilor grupului țintă din cadrul proiectului – studenți doctoranzi și post-doctoranzi ai Universităților Valahia din Târgoviște, „Ștefan cel Mare” din Suceava și „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, membrilor rețelei de comunicare din cadrul proiectului, dar și altor persoane interesate și contribuie la dezvoltarea unui sistem integrat de măsuri de educație și de formare profesională în vederea îmbunătățirii competentelor antreprenoriale pentru participanți.

Participarea la eveniment este posibilă prin completarea talonului de înscriere, evenimentul va avea loc ONLINE, prin intermediul platformei Google Meet.

Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la numărul de telefon 0747 496 010, prin e-mail la elena.zamcu@ccisuceava.ro, sau direct de la sediul Camerei de Comerț și Industrie Suceava din str. Universității nr. 15-17, etaj 1, camera 10.

PROGRESSIO este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții, Prioritatea de investiții 10.iv.: Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, Obiectivul specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

 

progressio footer