header

Camera de Comerț și Industrie Suceava are plăcerea de a vă invita să participați la Conferința de lansare a proiectului IMPULS – Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul companiilor din Regiunea Nord-Est, cod MySmis 128044.

Proiectul IMPULS – Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul companiilor din Regiunea Nord-Est, cod MySmis 128044 este implementat de Camera de Comerț și Industrie Suceava, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociația ”CONSENSUAL” și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Obiectivul general al proiectului constă în constă în promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă, sprijinirea mobilității forței de muncă prin implementarea unor măsuri de îmbunătățire a accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal și non-formal, actualizarea cunoștințelor, aptitudinilor și competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională, în județele Suceava și Iași.

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 18 de luni, în intervalul 25 octombrie 2019 – 24 martie 2021, iar principalele rezultate  preconizate sunt: organizarea a 2 conferințe de lansare și a 6 caravane pentru distribuirea rezultatelor studiului realizat în cadrul proiectului; informarea publicului țintă prin transmiterea a 18 newsletter-e lunare, precum și prin derularea unei campanii mass-media și on-line; organizarea a 36 de prezentări și a 4 workshop-uri de informare pentru IMM-uri; furnizarea de programe de inițiere/calificare/recalificare/perfecționare/specializare către minim 330 de angajați; amenajarea și dotarea unei săli pentru derularea activităților proiectului; realizarea unui studiu regional și sprijinirea a 36 de IMM-uri, prin servicii personalizate, în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă.

Valoarea totală a proiectului este de 3.152.892,08 lei, din care 2.679.958,26 lei contribuția Uniunii Europene și 472.933,82 lei contribuție din bugetul național.

Având în vedere faptul că locurile sunt limitate, vă rugăm să confirmați prezența dumneavoastră prin completarea talonului de înscriere.

Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la numărul de telefon 0230 521 506, prin e-mail la proiectimpuls@ccisuceava.ro, sau direct de la sediul Camerei de Comerț și Industrie Suceava din str. Universității nr. 15-17, etaj 1, camera 10.

footer