header

INVITAȚIE
CONFERINȚA DE ÎNCHIDERE

a proiectului
IMPULS – Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul companiilor din Regiunea Nord-Est, cod MySmis 128044

SUCEAVA – Vineri, 17 septembrie 2021, ora 15:00, Camera de Comerț și Industrie Suceava, etaj 1, sala 2

 

Camera de Comerț și Industrie Suceava are plăcerea de a vă invita să participați la conferința de închidere a proiectului IMPULS – Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul companiilor din Regiunea Nord-Est, cod MySmis 128044.

Proiectul IMPULS – Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul companiilor din Regiunea Nord-Est, cod MySmis 128044 a fost implementat de Camera de Comerț și Industrie Suceava, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociația ”CONSENSUAL” și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Obiectivul general al proiectului constă în promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă, sprijinirea mobilității forței de muncă prin implementarea unor măsuri de îmbunătățire a accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal și non-formal, actualizarea cunoștințelor, aptitudinilor și competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională, în județele Suceava și Iași.

Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de 21 de luni, în intervalul 25 octombrie 2019 – 24 septembrie 2021, iar principalele rezultate obținute sunt: organizarea a 2 conferințe de lansare, a 6 caravane pentru distribuirea rezultatelor studiului realizat în cadrul proiectului, informarea publicului țintă prin transmiterea a 18 newsletter-e lunare, precum și prin derularea unei campanii mass-media și on-line, organizarea a 36 de prezentări și a 4 workshop-uri de informare pentru IMM-uri, furnizarea de programe de inițiere/calificare/recalificare/perfecționare/specializare către minim 330 de angajați, amenajarea și dotarea unei săli pentru derularea activităților proiectului, realizarea unui studiu regional și sprijinirea a 36 de IMM-uri, prin servicii personalizate, în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă.

Valoarea totală a proiectului a fost de 3.065.817,48 lei, din care 2.605.944,86 lei contribuția Uniunii Europene și 459.872,62 lei contribuție din bugetul național.

Participarea la eveniment este posibilă doar prin completarea talonului de înscriere!

Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la numărul de telefon 0230 521 506, prin e-mail la proiectimpuls@ccisuceava.ro sau direct de la sediul Camerei de Comerț și Industrie Suceava din str. Universității nr. 15-17, etaj 1, camera 10.

Agenda evenimentului

Cu stimă,
Lucian GHEORGHIU
Manager de Proiect

footer