Institutul pentru Politici Sociale organizează in perioada 13-17 mai si 20-24 mai, ultimele doua sesiuni de MINI MBA in cadrul proiectului IMPACT – Management strategic şi competenţe pentru succes”, finanţat prin intermediul POCU/227/3/8/117224, componenta 1, România profesională – resurse umane competitive, axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, obiectivul strategic 3.8: Creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de instrumente, metode, practici etc. standard de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.

Pentru mai multe detalii puteți consulta Invitația la cursul gratuit de MINI MBA  sau o puteți contacta pe doamna Mihaela Amironesei – telefon 0721510920.