Camera de Comerț și Industrie Suceava implementează, în perioada aprilie 2019 – aprilie 2021, proiectul ”Dezvoltarea învățământului terțiar universitar în sprijinul creșterii economice”, acronim PROGRESSIO, proiect contractat prin Programul  Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Proiectul este implementat de Universitatea Valahia din Târgoviște, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și Camera de Comerț și Industrie Suceava, parteneri, iar obiectivul general se referă la aplicarea unui sistem integrat de măsuri de educație și de formare profesională în vederea îmbunătățirii competentelor antreprenoriale pentru studenți doctoranzi și cercetători postdoctoranzi, în concordanță cu cerințele pieței muncii fiind implementat în regiuni mai puțin dezvoltate (Sud Muntenia, Centru, Nord-Est).

Beneficiarii activităților proiectului sunt 72 de studenți doctoranzi din domenii eligibile conform strategiei SNCDI: economic (management / contabilitate / economie) și socio-uman (istorie / filologie / geografie) și 30 de cercetători postdoctoranzi din domeniul economic (management / contabilitate / economie), ce vor fi organizați în serii succesive pe toată durata proiectului.

Una dintre activitățile proiectului urmărește realizarea unui sistem de comunicare în vederea creșterii receptivități angajatorilor pentru cunoaștere și dobândirea de noi competențe pentru membrii grupului țintă.

Crearea unei rețele de comunicare care are drept scop promovarea relațiilor de parteneriat și networking ce va permite participanților să identifice posibilități de realizare a unor stagii de practică/internship-uri, acces la infrastructuri de cercetare. Rețeaua va reuni temele de cercetare propuse de participanți și de specialiștii din entitățile economice atrase în proiect și va fi cuantificată prin portofoliu de teme de cercetare la care vor fi înscriși, sub formă de grupuri de lucru, membri ai grupului țintă, experți, cadre didactice, specialiști de la angajatori.

Pe această cale invităm persoanele juridice să ne informeze asupra intenției de a face parte din rețeaua de comunicare care se va crea în cadrul proiectului prin completarea protocolului de colaborare și transmiterea acestuia la adresa de e-mail elena.zamcu@ccisuceava.ro (Elena ZAMCU, Expert comunicare și integrare).

Persoanele fizice interesate să facă parte din rețeaua de comunicare creată în cadrul proiectului sunt rugate să completeze Formularul de înscriere sau să contacteze Expertul comunicare și integrare, Elena ZAMCU la adresa de e-mail elena.zamcu@ccisuceava.ro sau la numărul de telefon 0747 496 010.

ROGRESSIO este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții, Prioritatea de investiții 10.iv.: Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, Obiectivul specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.