header

Camera de Comerț și Industrie Suceava, în cadrul proiectului IMPULS – Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul companiilor din Regiunea Nord-Est, cod MySmis 128044, sprijină IMM-urilor din județele Regiunii Nord – Est în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă.

În cadrul acestei activități, un număr de 36 de companii vor beneficia de servicii personalizate de consultanță printr-o serie de instrumente aplicate precum întâlniri cu managementul firmei, evaluarea angajaților, interviuri structurate sau exerciții individualizate structurate.

Beneficiile acestui tip de consultanță constau în orientarea spre nevoile companiei, utilizarea de ipoteze socio-culturale, coroborate cu cele din sfera educației, centrarea spre comportamentul normal sau pe distincții cu un caracter pasager, dezvoltarea capacității de decizie, de acțiune, de fixare a priorităților, dar și de abilitare a consiliatului, dezvoltarea spiritului de inițiativă personală și a autodeterminării.

Beneficiarii acestei activități sunt IMM-urile din Regiunea de Nord – Est* care activează într-unul dintre sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau din întrepinderi care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă.

Pentru înscrieri și alte detalii ne puteți contacta la numărul de telefon 0230 521 506, prin e-mail la proiectimpuls@ccisuceava.ro, sau direct de la sediul Camerei de Comerț și Industrie Suceava din str. Universității nr. 15-17, etaj 1, camera 10.

Proiectul IMPULS – Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul companiilor din Regiunea Nord-Est, cod MySmis 128044 este implementat de Camera de Comerț și Industrie Suceava, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociația ”CONSENSUAL” și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Obiectivul general al proiectului constă în constă în promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă, sprijinirea mobilității forței de muncă prin implementarea unor măsuri de îmbunătățire a accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal și non-formal, actualizarea cunoștințelor, aptitudinilor și competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională, în județele Regiunii Nord – Est.

*au prioritate IMM-urile care au solicitat/solicită și includerea angajaților societății la cursurile de formare profesională organizate în cadrul proiectului

footer