header

Camera de Comerț și Industrie Suceava anunță implementarea, în perioada 25.10.2019 – 24.04.2021, a proiectului ”IMPULS – Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul companiilor din Regiunea Nord-Est”, cod MySmis 128044, proiect finanțat prin Programul  Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Proiectul va fi implementat de către Camera de Comerț și Industrie Suceava, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociația ”CONSENSUAL”, iar obiectivul general al proiectului constă în promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă, sprijinirea mobilității forței de muncă prin implementarea unor măsuri de îmbunătățire a accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal și non-formal, actualizarea cunoștințelor, aptitudinilor și competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională, în județele Suceava și Iași.

Beneficiarii direcți ai activităților proiectului vor fi 330 de angajați și 36 de IMM-uri din domeniile identificate conform SNC si SNCDI sau întreprinderile care intenționează să-și adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă menționate anterior.

Principalele rezultate preconizate ale proiectului sunt:

– Organizarea a 2 conferințe de lansare și a 6 caravane organizate în scopul distribuirii rezultatelor studiului realizat în cadrul proiectului;

– Informarea publicului țintă prin transmiterea a 18 newsletter-e lunare, precum și prin derularea unei campanii mass-media și on-line;

– Organizarea a 36 de prezentări și a 4 workshop-uri de informare pentru IMM-uri;

– Furnizarea de programe de inițiere/calificare/recalificare/perfecționare/specializare către minim 330 de angajați;

– Amenajarea și dotarea unei săli pentru derularea activităților proiectului;

– Realizarea unui studiu regional;

– Sprijinirea a 36 de IMM-uri, prin servicii personalizate, în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă.

Valoarea totală a proiectului este de 3.152.892,08 lei, din care 2.679.958,26 lei contribuția Uniunii Europene și 472.933,82 lei contribuție din bugetul național.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Date de contact:

Camera de Comerț și Industrie Suceava – 0230.521.506, office@ccisuceava.ro

Asociația ”CONSENSUAL” – 0232.258.653, secretariat@consensual.ro

 

Echipa de implementare

Camera de Comerț și Industrie Suceava

footer